Technik Awionik

TECHNIK AWIONIK 315316

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik awionik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych:

1) wykonywania obsługi technicznej wyposażenia elektrycznego statków powietrznych;

2) wykonywania obsługi technicznej wyposażenia awionicznego statków powietrznych.

 

Uczeń w okresie kształcenia w tym zawodzie nabywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • przepisów prawa lotniczego dotyczących obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych w tym funkcji Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA i krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  • dokumentacji techniczno-obsługowej statków powietrznych w języku polskim i angielskim w tym stosuje specyfikację standardu ATA,
  • rozróżniania elementów konstrukcyjnych płatowca statku powietrznego oraz przyrządów pokładowych statku powietrznego,
  • systemów awionicznych, elektrycznych i płatowcowych statku powietrznego,
  • napędów statków powietrznych,
  • czynności obsługi technicznej statku powietrznego,
  • procedur około obsługowych statku powietrznego,
  • technik demontażu, sprawdzania, naprawy i montażu elementów statku powietrznego,
  • stosowania narzędzi oraz sprzętu lotniskowego i hangarowego do obsługi technicznej statków powietrznych.