Wydarzenia

Zadania samorząduSamorząd Uczniowski spełnia bardzo ważną rolę w procesie wychowania. Celem jego działania jest współdecydowanie
o sprawach szkoły, identyfikowanie się z nią oraz integracja społeczności szkolnej.

Zrealizować te cele można poprzez podejmowanie następujących form aktywności:

•    wpływanie na życie szkoły – poprzez częste kontakty
i rozmowy z Dyrekcją, Nauczycielami, Opiekunem Samorządu, Pedagogiem Szkolnym;

•    opiniowanie pracy szkoły;

•    wpływanie na kształtowanie środowiska wychowawczego: integrowanie młodzieży poprzez współorganizowanie uroczystości szkolnych, spotkań;

•    pomoc uczniom klas pierwszych w adaptacji w nowej szkole;

•    rozwijanie zdolności, zainteresowań poprzez pracę w sekcjach powołanych przez samorząd pod nadzorem opiekuna – nauczyciela;

•    wyrabianie poczucia własnej wartości i dumy z powodu reprezentowania szkoły podczas konkursów, zawodów sportowych i innych sz
kolnych imprez;

•    umiejętność pracy w grupie;

•    radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i poszukiwanie możliwości ich rozwiązania;

•    dbanie o estetykę szkoły;

•    przygotowanie planu pracy samorządu, samodzielne formułowanie celów;

•    odpowiedzialność za podejmowanie decyzji na rzecz organizowania życia w szkole.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny