Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3  w Krakowie informuje, że wnioski w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ można składać w sekretariacie szkoły według poniższego harmonogramu:


poniedziałek, środa  godz: 7:30-9:30

wtorek, czwartek  godz: 14:00-16:00

 

Wnioski przyjmowane będą tylko od rodziców zamieszkałych na terenie miasta Krakowa, których dzieci uczęszczają do naszej Szkoły.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny