Terminarz roku szkolnego 2016/17

31 sierpnia 2016 r.   godz. 9:00 Plenarna Rada Pedagogiczna
31 sierpnia 2016r. godz.12:00 Zebranie organizacyjne wychowawców klas
                             godz.13:30 Zebranie przewodniczących komisji przedmiotowych z dyrektorem
01 września 2016 r. godz. 9:00   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
                             godz.11:00 Zebrania komisji przedmiotowych
07 września 2016r. Rada Pedagogiczna + zebrania klasowe
09 września 2016 r. Wpisanie danych osobowych do dzienników lekcyjnych
12 września 2016 r. Ustalenie imprez klasowych i wpisanie do dziennika
14 października 2016 r. Dzień Edukacji Narodowej – obchody,
październik 2016 r. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
10 listopada 2016 r. Ślubowania klas pierwszych
16 listopada 2016 r. Rada Pedagogiczna + wywiadówka dla rodziców
22 grudnia 2016 r. Wystawienie ocen śródrocznych klas IV technikum
23– 31 grudnia 2016 r. Zimowa przerwa świąteczna
13 stycznia 2017 r. Wystawienie ocen śródrocznych klas I - III technikum i ZSZ
16 stycznia 2017 r. Rada klasyfikacyjna śródroczna
18 stycznia 2017 r. Plenarna Rada Pedagogiczna + wywiadówka śródroczna
30 stycznia – 12 lutego 2017 r. Ferie zimowe
marzec 2017 r. Plenarna Rada Pedagogiczna
marzec 2017 r. Dzień otwarty szkoły, Dzień Sportu Szkolnego
05 kwietnia 2017 r. Plenarna Rada Pedagogiczna + wywiadówki dla rodziców
13 – 18 kwietnia 2017 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2017 r. Zakończenie nauki w klasach programowo najwyższych technikum
08 maja – 02 czerwca 2017 r. Praktyki zawodowe dla klas III technikum
12 maja 2017 r. Wynotowanie zagrożonych
17 maja 2017 r. poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec r. szk.
12 czerwca 2017 r. Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych
19 czerwca 2017 r. Rada klasyfikacyjna końcoworoczna
23 czerwiec 2017 r. Zakończenie roku szkolnego

Terminy egzaminów zewnętrznych:

Egzamin maturalny:

            Część pisemna:

                        Ø 04.05.2017 r. – język polski – poziom podstawowy

                        Ø 05.05.2017 r. – matematyka – poziom podstawowy                    

                        Ø 08.05.2017 r. – język angielski – poziom podstawowy

            Część ustna:

                        Ø 04 – 27.05.2017 r. – język obcy nowożytny

                        Ø 09 – 21.05.2017 r. – język polski

                   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

          Etap pisemny – 12.06.2017 r.

            Etap praktyczny – 13.06.2017 r.

                     

Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

            Sesja 1

                        Część pisemna – 12.01.2017 r.

                        Część praktyczna – 16.01. – 23.02.2017 r.

            Sesja 2

                        Część pisemna – 20.06.2017 r.

                        Część praktyczna – 16.06. – 08.07.2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Technikum + ZSZ :                                            

31.10.2016 r.

12.01.2017 r. – pisemny egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

02.05.2017 r.

04.05.2017 r. – pisemny egzamin maturalny z j. polskiego  

   05.05.2017 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

   08.05.2016 r. – pisemny egzamin maturalny zj. angielskiego

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Nadchodzące wydarznia

Luty 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28