Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych firmy Bosch

- obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych z wykorzystaniem specjalistycznych stanowisk naprawczych oraz narzędzi i przyrządów serwisowych

- organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych czyli pracę w dziale obsługi klienta w serwisach samochodowych

 


W ramach nauki w szkole w klasie drugiej uczeń za darmo uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii B, a ze środków Unii Europejskiej może uzyskać prawo jazdy kategorii C.


W trakcie nauki w szkole uczeń zdaję egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe, co jest potwierdzone świadectwem uzyskania danej kwalifikacji:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


Po zdaniu dwóch kwalifikacji i ukończeniu technikum absolwent otrzymuję dyplom Technika pojazdów samochodowych oraz suplement do dyplomu z opisem uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

Staże zagraniczne 2016 - 2018

Szkoła realizuje projekt

POWER - Wiedza, Edukacja, Rozwój

  na lata 2016 - 2018

Nr WER/16/102/W/0145

Opis projektu

Relacja z wyjazdu 2017

Relacja z wyjazdu 2018

Oficjalne rozdanie certyfikatów

Prezentacja wyników projektu

Relacja dla rodziców uczniów ZSM 3

                                                                                                             

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny