Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych firmy Bosch

- obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych z wykorzystaniem specjalistycznych stanowisk naprawczych oraz narzędzi i przyrządów serwisowych

- organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych czyli pracę w dziale obsługi klienta w serwisach samochodowych

 


W ramach nauki w szkole w klasie drugiej uczeń za darmo uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii B, a ze środków Unii Europejskiej może uzyskać prawo jazdy kategorii C.


W trakcie nauki w szkole uczeń zdaję egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe, co jest potwierdzone świadectwem uzyskania danej kwalifikacji:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


Po zdaniu dwóch kwalifikacji i ukończeniu technikum absolwent otrzymuję dyplom Technika pojazdów samochodowych oraz suplement do dyplomu z opisem uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny