Czytaj więcej: Za nas walczyli, za nas oddali swe życie

Żyjący w XIX wieku w cieniu trzech wieszczów narodowych - Cyprian Kamil Norwid napisał: „kto chce mierzyć drogę przyszłą, musi wiedzieć, skąd się wyszło”

Dnia 13.05 .2015 r. w naszej Szkole odbyły się uroczystości upamiętniające ważne rocznice dla narodu polskiego  - montaż słowno-muzyczny „Za nas walczyli, za nas oddali swe życie”.  W ten sposób wyrażamy swoje uznanie, tym, którzy doczekali prawdy, i oddajemy cześć tym, którzy odeszli już na wieczną wartę.

Montaż słowno_m...
Montaż słowno_muzyczny Montaż słowno_muzyczny
Montaż słowno_m...
Montaż słowno_muzyczny Montaż słowno_muzyczny
Montaż słowno_m...
Montaż słowno_muzyczny Montaż słowno_muzyczny
Montaż słowno_m...
Montaż słowno_muzyczny Montaż słowno_muzyczny

Czytaj więcej: Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego

Dnia 14.05.2015 r. nasza młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Historycznym im. AK wzięła  udział w seminarium poświęconemu przypomnieniu czynu zbrojnego z okresu II wojny światowej z udziałem żyjących uczestników wśród których znaleźli się kawalerowie Virtuti Militari płk Tadeusz Bieńkowski i mjr. Mieczysław Wojtasik, a także  kombatanci z organizacji mających siedzibę  w Domu Kombatanta,  m.in. Stowarzyszeni Dzieci Wojny. W czasie seminarium odczyt wygłosił kpt.  Franciszek Baryła prezes  nowohuckiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK w którym przypomniał m.in.  sylwetki kombatanckiego środowiska nowohuckiego. W czasie  spotkania   głos zabrał p. Stefan Adamczyk w czasie II wojny  żołnierz I Armii Wojska Polskiego , III Dywizji , który  brał udział w ostatniej fazie wojny docierając w swym  szlaku bojowym aż  do Łaby, m.in.  walcząc  na przyczółku Czerniakowskim i pomagając powstańcom warszawskim, a także w ciężkich walkach o Kołobrzeg. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i oddaniem honorów przed  pamiątkową tablicą.
  

Po  zakończonych uroczystościach członkowie Klubu mogli osobiście porozmawiać  z płk. Tadeuszem Bieńkowskim  ps. „Rączy”  uczestnikiem w akcjach zbrojnych, między innymi w zdobywaniu: Ejszyszek, stacji kolejowej Werenów,  a z a udział w odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie (18 stycznia 1944 r.) odznaczony został Orderem Virtuti Militari . Po zakończeniu  działań wojennych podjął studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aresztowany w 1950 r. został poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, a później skazany na karę dożywotniego więzienia, mimo iż nie przyznał się do stawianych zarzutów. Zrehabilitowany na początku lat 90 zaś torturujący go  funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa w 2005 r. skazany został na dwa lata więzienia. Był współzałożycielem Polskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Armii Krajowej w Krakowie (1989 r.), a także aktywistą jako członek Rady Honorowej w Okręgu Nowogródzkim Światowego Związku Żołnierzy AK i Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari. Pełni obowiązki prezesa Związku Inwalidów Wojennych Oddziału Nowa Huta (od 2007 r.) oraz Polskiego Związku Więźniów Komunizmu (od 2010 r.), jest sekretarzem Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkiem Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej i Stowarzyszenia Ziemi Lidzkiej w Lidzie.

Była to dla nas wspaniała lekcja historii. Dziękujemy.

 

Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego
Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego
Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego
Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego
Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego
Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego
Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego
Seminarium pośw...
Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego Seminarium poświęcone przypomnieniu czynu zbrojnego

CzytajwięcejSzkolne wybory prezydenckie

Od samego początku tj. 1995 r. nasza Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Młodzi głosują. W trakcie jego realizacji  młodzież:
- zdobywa wiedzę na temat  uczestnictwa w życiu obywatelskim, ordynacji wyborczej
- uświadamia sobie, jak ważna jest frekwencja podczas głosowania
- wypowiada się na ważne tematy dla naszego kraju ,
- sami przygotowują i przeprowadzają  wybory, poznając w praktyce ich zasady i ich znaczenie.

Młodzieżowe wybory  zostały  poprzedzone są  lekcjami edukacyjnymi.

W  naszej Szkole  młodzieżowe  wybory prezydenckie   odbyły  się  30. 04. 2015 r. Była to bardzo dobra lekcja demokracji.

 

Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie
Szkolne wybory ...
Szkolne wybory prezydenckie Szkolne wybory prezydenckie

 

Czytaj więcej: Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci

Dnia 28.V.2015 r. przedstawiciele naszej Szkoły brali udział w uroczystości „Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci”.  Po zakończeniu konferencji w Urzędzie Miasta  Krakowa nastąpiło wręczenie dyplomów  przedstawicielom szkół biorących  udział w uroczystościach patriotycznych, wśród których znalazła się nasza Szkoła. W drugiej części nastąpił przemarsz  uczestników  wraz z pocztami sztandarowymi ulicą Grodzką pod Wawel ,gdzie na placu przed  kościołem  św. Idziego miała miejsce krótka uroczystość patriotyczno- artystyczna w wykonaniu Chóru ALBERINIUM i Edwarda Wilhelma Jankowskiego z Teatru Słowa „Logos”. Uroczystość zakończyła się  w krypcie Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów- złożeniem kwiatów i hołd przed grobem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci
Pamięci Marszał...
Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80 rocznicę śmierci

Czytaj więcej: Święto Patrona Szkoły

Dnia 22.V.2015 r. w naszej Szkole obchodziliśmy święto Patrona Szkoły gen. Władysława Sikorskiego. Główne uroczystości odbyły się  w Królewskiej Katedrze na Wawelu, gdzie została odprawiona  Msza święta w intencji zmarłego, po zakończeniu której w krypcie  św. Leonarda  złożone zostały kwiaty i oddany został hołd gen. Władysławowi Sikorskiemu przez społeczność szkolną   i przybyłych gości.  W uroczystościach  towarzyszyli nam  honorowi  goście, wśród których znaleźli się kpt. Franciszek  Baryła Prezes  nowohuckiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK , płk Tadeusz Bieńkowicz  kawaler Virtuti Militari , pan Kazimierz Fronczak –chorąży w asyście  oraz Nauczyciele - emeryci . Po zakończeniu głównych uroczystości uczniowie wraz z uczącymi udali się na lekcje muzealne ustalone wg. osobnego harmonogramu.

Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły
Święto Patrona ...
Święto Patrona Szkoły Święto Patrona Szkoły