W dniach 25.09.2016 – 7.10.2016 uczniowie klas drugich Technikum Mechanicznego nr 17 o specjalnościach : technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych brali udział w szkoleniu: „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na Węgrzech, w szkole partnerskiej Eötvös Loránd Szki és Szi w Budapeszcie.

Ważnym celem i efektem projektu był przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności naszych uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.W trakcie szkolenia uczniowie zapoznali się z możliwościami programu Autodesk Inventor oraz nabyli umiejętności posługiwania się tym programem.

 • wegry_cz1_001.png
 • wegry_cz1_002.png
 • wegry_cz1_003.png
 • wegry_cz1_004.png
 • wegry_cz1_005.png
 • wegry_cz1_006.png
 • wegry_cz1_007.png
 • wegry_cz1_008.png
 • wegry_cz1_009.png
 • wegry_cz1_010.png
 • wegry_cz1_011.png
 • wegry_cz1_012.png
 • wegry_cz1_013.png
 • wegry_cz1_014.png
 • wegry_cz1_015.png
 • wegry_cz1_016.png
 • wegry_cz1_017.png
 • wegry_cz1_018.png
 • wegry_cz1_019.png
 • wegry_cz1_020.png
 • wegry_cz1_021.png
 • wegry_cz1_022.png
 • wegry_cz1_023.png
 • wegry_cz1_024.png
 • wegry_cz1_025.png
 • wegry_cz1_026.png
 • wegry_cz1_027.png
 • wegry_cz1_028.png
 • wegry_cz1_029.png
 • wegry_cz1_030.png
 • wegry_cz1_031.png
 • wegry_cz1_032.png
 • wegry_cz1_033.png
 • wegry_cz1_034.png
 • wegry_cz1_035.png
 • wegry_cz1_036.png
 • wegry_cz1_037.png
 • wegry_cz1_038.png
 • wegry_cz1_039.png
 • wegry_cz1_040.png
 • wegry_cz1_041.png
 • wegry_cz1_042.png
 • wegry_cz1_043.png
 • wegry_cz1_044.png
 • wegry_cz1_045.png
 • wegry_cz1_046.png
 • wegry_cz1_047.png
 • wegry_cz1_048.png
 • wegry_cz1_049.png
 • wegry_cz1_050.png

 

Najważniejsze i najbardziej przydatne umiejętności zdobyte przez naszych uczniów to:

- wykonywanie rysunków w wymiarze 3D ich modyfikowanie, głębia (efekt graficzny), obracanie,

- odwzorowywanie (konwersja danych 3D na 2D i odwrotnie),

- kalibrowanie,

- wykonywanie rysunków złożeniowych,

- rysowanie takich aplikacji standardowych jak : śruba, koło zębate,

- uzupełnianie widoków,

- tworzenie animacji elementów ruchomych.

Szkolenie przeprowadzone w języku angielskim dało naszym wytrwałym uczestnikom możliwość samodzielnego tworzenia modeli trójwymiarowych przedmiotów oraz prezentacji wyniki swoich działań w postaci filmów oraz animacji, a także znacznie poszerzyło znajomość słownictwa i struktur z języka angielskiego. Trudy szkolenia opłaciły się ponieważ wszyscy uczniowie przystąpili do międzynarodowego egzaminu zorganizowanego przez Swiss Autodesk Technical Education Association i Hungarian Banki Donat Official Education Centre i zdali go z wynikiem pozytywnym! Nauczyciele i uczniowie goszczącej nas szkoły Eötvös Loránd Szki és Szi przyjęli nas bardzo serdecznie i dołożyli wszelkich starań by pobyt w Budapeszcie przyniósł oczekiwane rezultaty i był powodem do miłych wspomnień.

 • wegry_budapeszt_cz3_001.png
 • wegry_budapeszt_cz3_002.png
 • wegry_budapeszt_cz3_003.png
 • wegry_budapeszt_cz3_004.png
 • wegry_budapeszt_cz3_005.png
 • wegry_budapeszt_cz3_006.png
 • wegry_budapeszt_cz3_007.png
 • wegry_budapeszt_cz3_008.png
 • wegry_budapeszt_cz3_009.png
 • wegry_budapeszt_cz3_010.png
 • wegry_budapeszt_cz3_011.png
 • wegry_budapeszt_cz3_012.png
 • wegry_budapeszt_cz3_013.png
 • wegry_budapeszt_cz3_014.png
 • wegry_budapeszt_cz3_015.png
 • wegry_budapeszt_cz3_016.png
 • wegry_budapeszt_cz3_017.png
 • wegry_budapeszt_cz3_018.png
 • wegry_budapeszt_cz3_019.png
 • wegry_budapeszt_cz3_020.png
 • wegry_budapeszt_cz3_021.png
 • wegry_budapeszt_cz3_022.png
 • wegry_budapeszt_cz3_023.png
 • wegry_budapeszt_cz3_024.png
 • wegry_budapeszt_cz3_025.png
 • wegry_budapeszt_cz3_026.png
 • wegry_budapeszt_cz3_027.png
 • wegry_budapeszt_cz3_028.png
 • wegry_budapeszt_cz3_029.png
 • wegry_budapeszt_cz3_030.png
 • wegry_budapeszt_cz3_031.png
 • wegry_budapeszt_cz3_032.png
 • wegry_budapeszt_cz3_033.png
 • wegry_budapeszt_cz3_034.png
 • wegry_budapeszt_cz3_035.png
 • wegry_budapeszt_cz3_036.png
 • wegry_budapeszt_cz3_037.png
 • wegry_budapeszt_cz3_038.png
 • wegry_budapeszt_cz3_039.png
 • wegry_budapeszt_cz3_040.png
 • wegry_budapeszt_cz3_041.png
 • wegry_budapeszt_cz3_042.png
 • wegry_budapeszt_cz3_043.png
 • wegry_budapeszt_cz3_044.png
 • wegry_budapeszt_cz3_045.png
 • wegry_budapeszt_cz3_046.png
 • wegry_budapeszt_cz3_047.png
 • wegry_budapeszt_cz3_048.png
 • wegry_budapeszt_cz3_049.png
 • wegry_budapeszt_cz3_050.png

Pobyt na Węgrzech to nie tylko długie godziny zajęć, wykładów i ćwiczeń. W wolnych chwilach zwiedzaliśmy Budapeszt: położoną na prawym brzegu Dunaju Budę, gdzie podziwialiśmy Kościół Św. Macieja, Baszty Rybackie,Cytadelę, Parlament, Pomnik Wyzwolenia i lewobrzeżny Peszt, a w nim Katedrę Św. Stefana, Operę Państwową. Podziwiając zabytki i ważne dla Węgrów miejsca dowiedzieliśmy się wiele o historii tego kraju. Znaleźliśmy również czas na zakupy w Nowej Hali Targowej, gdzie każdy musiał się wykazać znajomością praktycznego zastosowania języka angielskiego, poradzić sobie z przeliczaniem waluty i jeszcze nie przekroczyć własnego budżetu :)

Był też czas na relaks na Termach Szehenyiego, wieczorny rejs statkiem, wycieczkę nad Balaton czy zwiedzanie urokliwego półwyspu Tihany. Najcieplej jednak wszyscy wspominamy wyprawy na punkty widokowe: w pobliskim parku Bajor Gizi czy Górze Gellerta skąd podziwialiśmy Dunaj i Budapeszt o zmierzchu.

Zadowolenie z faktu, że wszyscy podołali trudom pobytu w innym kraju, znieśli rozstanie z Rodziną, a w końcu zdali międzynarodowy egzamin spotęgowało radość i zadowolenie z odniesionego sukcesu i uświadomiło wszystkim jak wiele się nauczyli.

 • wegry_budapeszt_cz2_001.png
 • wegry_budapeszt_cz2_002.png
 • wegry_budapeszt_cz2_003.png
 • wegry_budapeszt_cz2_004.png
 • wegry_budapeszt_cz2_005.png
 • wegry_budapeszt_cz2_006.png
 • wegry_budapeszt_cz2_007.png
 • wegry_budapeszt_cz2_008.png
 • wegry_budapeszt_cz2_009.png
 • wegry_budapeszt_cz2_010.png
 • wegry_budapeszt_cz2_011.png
 • wegry_budapeszt_cz2_012.png
 • wegry_budapeszt_cz2_013.png
 • wegry_budapeszt_cz2_014.png
 • wegry_budapeszt_cz2_015.png
 • wegry_budapeszt_cz2_016.png
 • wegry_budapeszt_cz2_017.png
 • wegry_budapeszt_cz2_018.png
 • wegry_budapeszt_cz2_019.png
 • wegry_budapeszt_cz2_020.png
 • wegry_budapeszt_cz2_021.png
 • wegry_budapeszt_cz2_022.png
 • wegry_budapeszt_cz2_023.png
 • wegry_budapeszt_cz2_024.png
 • wegry_budapeszt_cz2_025.png
 • wegry_budapeszt_cz2_026.png
 • wegry_budapeszt_cz2_027.png
 • wegry_budapeszt_cz2_028.png
 • wegry_budapeszt_cz2_029.png
 • wegry_budapeszt_cz2_030.png
 • wegry_budapeszt_cz2_031.png
 • wegry_budapeszt_cz2_032.png
 • wegry_budapeszt_cz2_033.png
 • wegry_budapeszt_cz2_034.png
 • wegry_budapeszt_cz2_035.png
 • wegry_budapeszt_cz2_036.png
 • wegry_budapeszt_cz2_037.png
 • wegry_budapeszt_cz2_038.png
 • wegry_budapeszt_cz2_039.png
 • wegry_budapeszt_cz2_040.png
 • wegry_budapeszt_cz2_041.png
 • wegry_budapeszt_cz2_042.png
 • wegry_budapeszt_cz2_043.png
 • wegry_budapeszt_cz2_044.png
 • wegry_budapeszt_cz2_045.png
 • wegry_budapeszt_cz2_046.png
 • wegry_budapeszt_cz2_047.png
 • wegry_budapeszt_cz2_048.png
 • wegry_budapeszt_cz2_049.png
 • wegry_budapeszt_cz2_050.png

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny