Relacja z praktyk zawodowych
dla uczniów klas trzecich
Technikum Mechaniczngo nr. 17 w Krakowie

 

     W dniach od 8.03.2015 r. do 28.03.2015 r. odbyły się w Berlinie praktyki zawodowe dla grupy 12 uczniów klas trzecich technikum o specjalności ''Mechanik pojazdów samochodowych''

Tematem praktyk była: '' Obsługa, naprawa, diagnostyka i eksploatacje auomatycznych skrzyń biegów'' Organizatorem pobytu była firma ''BERLINK ETN GmbH'', która zapewniła uczniom zaakfaterowanie wraz z wyżywieniem, przejazdy komunikację miejską oraz miejsca pracy w następujących serwisach samochodowych:

 

- BAZ Berlin LTD8co

 

-KFZ-Meisterbetrieb 360

 

-Contessa Handels -8 transport GmbH-Abt Fahizeugtechnik

 

-S.O.S-Meisterbetrieb - Gebrauchtwagenhandel

 

Celem praktyk było zapoznanie uczniów z serwisowaniem automatycznych skrzyń biegów, naprawa innych zespołów i podzespołów występujących w pojazdach samochodowych, zapoznaniem się z dokumentacją naprawczą oraz narzędziami i przyrządami potrzebnymi do obsługi pojazdów samochodowych. Wyjazd miał również na celu doskonalenie przez uczniów techniczngo języka niemieckiego.

 

   Opiekunami młodzieży byli : nauczyciel języka niemieckiego oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Zadaniem opiekunów była konsultacja z właścicielem zakładów i kwater w kwesti zachowania się uczniów, sprawdzenie ich punktualności na zajęciach praktycznych, zaangażowania w pracę zawodową oraz rozwiązywanie spraw konfliktowych z pobytem.

  

Pierwszy dzień praktyk był dniem organizacyjnym, obejmującym spotkanie z przedstawicielem firmy „BERLINK ETN GmbH” którzy zapoznali uczniów z przebiegiem praktyk,regulaminem,dokumentacją oraz właścicielami i adresowi załadów pracy.

 

 • berlink_2015_01.png
 • berlink_2015_02.png
 • berlink_2015_03.png
 • berlink_2015_04.png
 • berlink_2015_05.png
 • berlink_2015_06.png
 • berlink_2015_07.png
 • berlink_2015_08.png
 • berlink_2015_09.png
 • berlink_2015_10.png
 • berlink_2015_11.png
 • berlink_2015_12.png
 • berlink_2015_13.png
 • berlink_2015_14.png
 • berlink_2015_15.png
 • berlink_2015_16.png
 • berlink_2015_17.png
 • berlink_2015_18.png
 • berlink_2015_19.png
 • berlink_2015_20.png
 • berlink_2015_21.png
 • berlink_2015_22.png
 • berlink_2015_23.png
 • berlink_2015_24.png
 • berlink_2015_25.png
 • berlink_2015_26.png
 • berlink_2015_27.png
 • berlink_2015_28.png
 • berlink_2015_29.png
 • berlink_2015_30.png
 • berlink_2015_31.png
 • berlink_2015_32.png
 • berlink_2015_33.png
 • berlink_2015_34.png
 • berlink_2015_35.png
 • berlink_2015_36.png
 • berlink_2015_37.png
 • berlink_2015_38.png
 • berlink_2015_39.png
 • berlink_2015_40.png
 • berlink_2015_41.png
 • berlink_2015_42.png
 • berlink_2015_43.png
 • berlink_2015_44.png
 • berlink_2015_45.png
 • berlink_2015_46.png
 • berlink_2015_47.png
 • berlink_2015_48.png
 • berlink_2015_49.png
 • berlink_2015_50.png
 • berlink_2015_51.png
 • berlink_2015_52.png
 • berlink_2015_53.png
 • berlink_2015_54.png
 • berlink_2015_55.png
 • berlink_2015_56.png
 • berlink_2015_57.png
 • berlink_2015_58.png
 • berlink_2015_59.png
 • berlink_2015_60.png
 • berlink_2015_61.png
 • berlink_2015_62.png
 • berlink_2015_63.png
 • berlink_2015_64.png
 • berlink_2015_65.png
 • berlink_2015_66.png
 • dscn3052.jpg
 • dscn3053.jpg
 • dscn3054.jpg
 • dscn3055.jpg
 • dscn3056.jpg
 • dscn3057.jpg
 • dscn3058.jpg
 • dscn3059.jpg

 

Następne dni pozwalały uczniom na doskonalenie swoich umiejętności w zakresie sprawdzania szczelności i usuwania wycieków w automatycznych skrzyniach biegów, kontrolą poziomu oleju, odczytywanie danych z pamięci sterownika i usuwania powstałych będów. Uczniowie sprawdzali płączenia eletryczne, gwintowe oraz uzupełniali olej w skrzyniach biegów. Prowadzili rówież pod nadzorem mechaników próby stanowiskowe i drogowe sprawdzające jakość wykonanej pracy. Oprócz serwisowania skrzyni biegów uczestnicy praktyk wykonywali prace związane z naprawą innych układów w samochodach, takich jak: układ zawieszenia pojazdu, układ hamulcowy, układ zasilania silnika oraz prace związane z pielęgnacją nadwozia i konserwacją.
Pobyt grupy nie ograniczał się tylko do pracy i obejmował również zwiedzanie miasta i zabytków.W pierwszy weekend grupa zwiedziła: Bundestag, Wyspę Muzeów, Checkpoint Charlie wraz z pozostałościami muru berliśkiego, Bramę Branderburską, Czerwony Ratusz oraz Alexanderplatz i wraz z wieżą telewizyjną. Natomiast w drugi weekend uczniowie udali się do Poczdamu gdzie mogli zwidzić Cecilienhof, miejsce gdzie w 1945 podpisano Układ Poczdamski oraz atrakcję turystyczną - Biosferę. ktora stanowi namiastkę dżungli tropikalnej.
  

W połowie i na zakończenie praktyk zorganizowane zostało spotkanie ewakułacyjne, prowadzone pzez przedstawiciela firmy ''BERLINK ETN GmbH'', na którym sprawdzono korzyści edukacyjne wynikające z odbycia praktyki zawodowej. uczniowie wypełnili dokumentacjie zawodową, podzielili się uwagami dotyczącymi organizacji zajęć i pracy w serwisach samochodowych. Potwierdzeniem odbycja praktyk było otrzymanie przez uczstników Cerfitykatu zaliczającego praktyki. Wraz ze świadectwem ukończenia klasy trzeciej uczestnicy zagranicznej praktyki zawodowej otrzymają Europass, który umożliwi im staranie się o pracę w Unii Europejskiej. Wzięcie udziału w praktykach pozwoliło młodzieży na zapoznanie się z rynkiem pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, organizacją i regulamiem zakładów pracy, lepszą znajomością miasta Berlina oraz posługiwaniem się i doskonaleniem języla niemieckiego.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny