Ranking końcowy uczniów kwalifikowanych do uczestnictwa w

zagranicznym wyjeździe szkoleniowym dla uczniów klas 2 –

kurs „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

w Budapeszcie, organizator – ZSM nr 3, termin: 26.09.2016 r.

TECHNIKUM

 

L. p.

Nr PESEL

Średnia ocen z przedm. zawod. – punkty

Ocena z zacho-wania – punkty

Frek-wencja – punkty

Ocena z języka obcego – punkty

Punkty dodatkowe

Suma punktów

1

********456

8

10

10

8

3

39

2

********490

8

8

10

8

3

37

3

********457

8

10

10

6

3

37

4

********797

6

8

10

8

3

35

5

********655

8

10

8

6

3

35

6

********570

6

10

10

6

3

35

7

********355

6

10

10

6

3

35

8

********371

6

8

10

6

3

33

9

********019

8

8

10

4

3

33

10

********399

8

10

10

2

3

33

11

********794

6

6

10

6

3

31

12

********857

4

8

10

6

3

31

13

********758

8

8

8

4

3

31

14

********131

6

8

10

4

3

31

15

********596

6

8

10

4

3

31

16

********512

6

8

10

4

3

31

17

********813

6

8

10

4

3

31

18

********010

4

8

8

6

3

29

19

********316

8

6

8

4

3

29

20

********697

6

8

8

4

3

29

21

********211

6

6

10

4

3

29

22

********833

6

8

8

4

3

29

23

********393

8

8

8

2

3

29

24

********275

6

8

10

2

3

29

25

********899

4

6

8

6

3

27

26

********333

6

5

8

4

3

27

27

********558

6

4

6

6

3

25

28

********532

4

6

8

4

3

25

29

********993

6

6

8

2

3

25

30

********594

4

4

10

2

3

23

31

********090

2

4

4

2

3

15

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny