1881 - 20 maja w Tuszowie Narodowym, niedaleko Mielca, urodził się Władysław Eugeniusz Sikorski

1885 - 4 sierpnia umiera ojciec Władysława Sikorskiego, Tomasz. W tym roku matka, Emilia, przenosi się do Hyżnego, gdzie żyje w niedostatku z czwórką dzieci
1887 - 1892 - Władysław uczęszcza do szkoły podstawowej w Hyżnem
1898 - rozpoczyna naukę w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, gdzie dyrektorem jest Julian Zubczewski, przyszły teść Władysława
1902 - Sikorski zdaje maturę we Lwowie, w tym też roku zapisuje się na wydział budownictwa wodnego Politechniki Lwowskiej
1904 - 1905 - Władysław Sikorski odbywa roczną służbę wojskową w armii austriackiej (austriackiej następnym roku zostaje podporucznikiem rezerwy piechoty)
1907 - kończy studia na Politechnice Lwowskiej
1908 - Sikorski otrzymuje dyplom inżyniera na Politechnice Lwowskiej. Jest współzałożycielem tajnego Związku Walki Czynnej
1909 - Władysław zawiera związek małżeński z adoptowaną córką Juliana Zubczewskeigo, Heleną
1910 - zakłada we Lwowie jawny Związek Strzelecki i zostaje jego prezesem
1912 - jest współzałożycielem Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych
1913 - po odbyciu kolejnych ćwiczeń zostaje porucznikiem rezerwy
1914 - wybucha I wojna światowa. Sikorski zostaje zmobilizowany do wojska austriackiego, austriackiego po zwolnieniu z armii melduje się w Miechowie u Piłsudskiego. Bierze udział w powstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego, w którego krakowskiej sekcji zostaje szefem Departamentu Wojskowego (pozostaje nim do 1016 roku). 30 sierpnia otrzymuje stopień podpułkownika
1916 - Sikorski otrzymuje stopień pułkownika. Zostaje dowódcą 3 pułku w II Brygadzie
1918 - II Brygada buntuje się i nocą z 15 na 16 lutego 1918 roku przełamuje linie austriackie. Sikorski, razem z oficerem Polskiego Korpusu Posiłkowego, wyraża solidarność z II Brygadą, za co zostaje internowany na Węgrzech
1918 - w październiku, na polecenie Rady Regencyjnej, przejmuje organizacje polskich sił zbrojnych na wschodniej Galicji i zostaje szefem sztabu przy generale Puchalskim
1920 - z początkiem roku Sikorski otrzymuje stopień generała brygady, a w nocy 5 na 6 sierpnia zostaje dowódcą 5 armii, odnosząc wielkie sukcesy w bitwie warszawskiej
1921 - w kwietniu Piłsudski mianuje go szefem sztabu generalnego i generałem dywizji
1922 - w grudniu zostaje zamordowany pierwszy konstytucyjny prezydent Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz. Sikorski obejmuje prezesurę rządu
1924 - 1925 - obejmuje stanowisko ministra spraw wojskowych w rządzie Władysława Grabskiego
1930 - umiera matka Władysława Sikorskiego
1934 - ukazuje się największe dzieło Sikorskiego, ?Przyszła wojna?
1939 - 1 września wybucha II wojna światowa. 28 września Sikorski zostaje dowódcą Wojsk Polskich we Francji. 30 września zostaje premierem Rządu Jedności i Obrony Narodowej, a 7 listopada Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych
1940 - na 3 dni przed Bitwą o Wielką Brytanię, 5 sierpnia, następuje podpisanie polsko-brytyjskiej umowy wojskowej
1940 - 24 grudnia zostaje mianowany generałem broni
1941 - w lutym otrzymuje doktorat honoris causa uniwersytetu w St. Andrews
1941 - dnia 30 lipca, po niezwykle trudnych rozmowach, podpisuje układ polsko-radziecki
1943 - 13 kwietnia Niemcy ogłaszają wiadomość, że w Katyniu odkryto masowe groby tysięcy oficerów polskich i oskarżają o tę zbrodnię Rosjan. Sikorski nie wierzy zaprzeczeniom Moskwy, a skierowana do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża prośba polskiego rządu o zbadanie tej sprawy, doprowadza do zerwania przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Polską
1943 - 24 maja generał Sikorski, samolotem Liberator AL523, wylatuje na inspekcje wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. W nocy, 4 lipca, kiedy ma wracać do Anglii, tuż po starcie samolot spada do morza. Generał i towarzyszące mu osoby gina na miejscu
1943 - 16 sierpnia generał zostaje pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark, niedaleko Londynu
1993 - 17 września prochy generała Władysława Sikorskiego zostają przeniesione na Wawel

Nadchodzące wydarznia

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31