Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie

mechanik motocyklowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

- obsługa, diagnostyka i przegląd motocykli

-naprawa i wymiana podzespołów i zespołów motocykli

- dostosowanie motocykli do indywidualnych potrzeb

- przygotowanie motocykli do startu w imprezach sportowych

- odnowa i uruchamianie motocykli zabytkowych.

W szkole uczeń uzyskuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, które pozwolą mu być dobrym mechanikem motocyklowym, który naprawia i przygotowuje do jazdy każdy motor lub skuter.W trakcie nauki w szkole uczeń na koszt szkoły uczestniczy w kursie na prawo jazdy uprawniające do  kierowania motocyklem. Na koniec nauki w 3 klasie uczeń zdaje egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji:

M.G.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tej kwalifikacji. W dobie rozwijającej się mody na używanie motocykli jest to bardo atrakcyjny zawód dający duże możliwości rozwoju.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny