Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie

mechanik motocyklowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

- obsługa, diagnostyka i przegląd motocykli

-naprawa i wymiana podzespołów i zespołów motocykli

- dostosowanie motocykli do indywidualnych potrzeb

- przygotowanie motocykli do startu w imprezach sportowych

- odnowa i uruchamianie motocykli zabytkowych.

W szkole uczeń uzyskuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, które pozwolą mu być dobrym mechanikem motocyklowym, który naprawia i przygotowuje do jazdy każdy motor lub skuter.W trakcie nauki w szkole uczeń na koszt szkoły uczestniczy w kursie na prawo jazdy uprawniające do  kierowania motocyklem. Na koniec nauki w 3 klasie uczeń zdaje egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji:

M.G.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tej kwalifikacji. W dobie rozwijającej się mody na używanie motocykli jest to bardo atrakcyjny zawód dający duże możliwości rozwoju.