W trzechletnim cyklu kształcenia w naszej szkole w zawodzie „elektromechanik pojazdu samochodowych” absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- diagnozowania i ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych samochodów - czyli praca na stanowiskach diagnostyki pojazdów samochodowych

-naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych – czyli praca jako mechatronik samochodowy w autoryzowanych serwisach lub we własnym zakładzie naprawy samochodów

- prowadzenia pojazdów samochodowych np. praca jako kierowca.


Nauka w szkole trwa trzy lata, na jedną zmianę, w trakcie nauki uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach samochodowych.
W klasie trzeciej uczeń zdaję egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz otrzymuję dyplom potwierdzający uzyskanie tej kwalifikacji.

W czasie nauki na koszt szkoły uczeń uczestniczy w kursie na prawo jazdy kat. B.

W czasie rozwijającej się motoryzacji jest to bardzo atrakcyjny zawód dający duże możliwości rozwoju i dobrej pracy

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny