Nauka trwa 3 lata - uczeń uzyskuje pełne wykształcenie zawodowe na poziomie średnim. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje tytuł zawodowy
potwierdzony dyplomem oraz suplement w języku polskim
i angielskim określający osiągnięte kwalifikacje.

Absolwenci naszej Szkoły Zawodowej każdego roku uzyskują większą zdawalność egzaminu zawodowego w stosunku do średniej krajowej
i średniej województwa małopolskiego.

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter mechatronik

W każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną lub dwie kwalifikacje.

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, także prawo jazdy kategorii C
 
W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskuję jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, także prawo jazdy kategorii C
 
W zawodzie monter mechatronik uzyskuję dwie kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Staże zagraniczne 2016 - 2018

Szkoła realizuje projekt

POWER - Wiedza, Edukacja, Rozwój

  na lata 2016 - 2018

Nr WER/16/102/W/0145

Opis projektu

Relacja z wyjazdu 2017

Relacja z wyjazdu 2018

Oficjalne rozdanie certyfikatów

Prezentacja wyników projektu

Relacja dla rodziców uczniów ZSM 3

                                                                                                             

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny