Nauka trwa 3 lata - uczeń uzyskuje pełne wykształcenie zawodowe na poziomie średnim. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje tytuł zawodowy
potwierdzony dyplomem oraz suplement w języku polskim
i angielskim określający osiągnięte kwalifikacje.

Absolwenci naszej Szkoły Zawodowej każdego roku uzyskują większą zdawalność egzaminu zawodowego w stosunku do średniej krajowej
i średniej województwa małopolskiego.

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter mechatronik

W każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną lub dwie kwalifikacje.

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, także prawo jazdy kategorii C
 
W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskuję jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej, także prawo jazdy kategorii C
 
W zawodzie monter mechatronik uzyskuję dwie kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny