Zawód technik spedytor to nowy zawód poszukiwany na rynku pracy w związku z narastającą wymianą różnych towarów przez firmy produkcyjne i usługowe. Absolwenci tego zawodu uzyskują umiejętności:

- organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju

- opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,

- organizacja wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów,

- sporządzania umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniania sposobu i miejsca dostarczania ładunku,

- prowadzenia rozliczenia cła, wypełniania druków celnych, organizacji odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

 

W trakcie nauki w szkole uczeń zdaje egzamin potwierdzający 1 kwalifikację:

- AU 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Egzamin odbywa się w połowie klasy 4

Po zdaniu tego egzaminu absolwent  uzyskuje dyplom technika spedytora oraz suplement do dyplomu z opisem uzyskanych kwalifikacji zawodowych.