Zawód technik spedytor to nowy zawód poszukiwany na rynku pracy w związku z narastającą wymianą różnych towarów przez firmy produkcyjne i usługowe. Absolwenci tego zawodu uzyskują umiejętności:

- organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju

- opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,

- organizacja wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów,

- sporządzania umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniania sposobu i miejsca dostarczania ładunku,

- prowadzenia rozliczenia cła, wypełniania druków celnych, organizacji odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

 

W trakcie nauki w szkole uczeń zdaje egzamin potwierdzający 1 kwalifikację:

- AU 31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Egzamin odbywa się w połowie klasy 4

Po zdaniu tego egzaminu absolwent  uzyskuje dyplom technika spedytora oraz suplement do dyplomu z opisem uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny