Zawód technik informatyk jest zawodem coraz bardziej poszukiwanym na rynku pracy. Dominujące   czynności  zawodowe  technika informatyka  to   prace z dziedziny montowania i eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania  lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciami, projektowania baz danych i administrowania nimi, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania stronami i aplikacjami.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których zastosowanie mają komputery. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to : administrator sieci, projektant stron WWW,  programista, serwisant.

Zawód  technik  informatyk  jest  zawodem  szerokoprofilowym, a absolwent technikum po zdaniu egzaminów uzyskuję dwie kwalifikacje:

- EE08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

- EE09 programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Ezgaminy odbywają się pod koniec klasy 3 i w połowie klasy 4.


R
ealizacja kształcenia w zawodzie technik informatyk w naszej szkole odbywa się w pomieszczeniach laboratoryjnych, wyposażonych w w odpowiednie środki techniczne i pomoce dydaktyczne podporządkowane celom, treściom i preferowanym metodom kształcenia, posiadające możliwości wykonywania pokazów, symulacji, ćwiczeń, projektów. Szkoła posiada pracownie komputerowe, składające się z komputerów połączonych w sieci. Wykorzystywane jest licencjonowane oprogramowanie umożliwiające aktualizację posiadanych wersji. Każda pracownia posiada urządzenia do drukowania, skanowania i prezentowania prezentacji multimedialnych.

 

Uczniowie w ramach nauki w szkole po zdaniu egzaminów uzyskują certyfikat CISCO IT Essential CompTIA A+

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu w trakcie nauki egzaminów potwierdzających trzy kwalifikacje absolwent otrzymuje dyplom technika informatyka  i suplement do dyplomu potwierdzający umiejętności zawodowe

 

 • 20151016_135150.jpg
 • 20151016_135400.jpg
 • 20160113_112809.jpg
 • 20160113_112820.jpg
 • 20160113_112829.jpg
 • 20160113_112858.jpg
 • 20160113_112909.jpg
 • 20160113_112948.jpg
 • 20160226_122250.jpg
 • 20160226_133637.jpg
 • 20160226_133719.jpg
 • 20160226_133737.jpg
 • 20160226_133745.jpg
 • 20160226_133810.jpg
 • 20160226_133817.jpg
 • 20160226_133923.jpg
 • 20160226_133949.jpg
 • 20160226_134122.jpg
 • 20160226_134324.jpg
 • 20160226_134420.jpg
 • 20160226_134543.jpg
 • 20160330_110514.jpg
 • 20160330_110538.jpg
 • 20160330_110626.jpg
 • 20160330_110643.jpg
 • 20160330_110701.jpg
 • 20160330_110721.jpg
 • 20160330_110752.jpg
 • 20160330_110819.jpg
 • 20160330_110913.jpg
 • 20160330_111006.jpg
 • 20160330_111014.jpg
 • 20160330_111057.jpg
 • 20160330_111410.jpg
 • 20160330_111418.jpg
 • 20160330_141722.jpg
 • 20160330_141733.jpg
 • 20160407_115046.jpg
 • 20160407_115120.jpg
 • 20160407_115734.jpg
 • 20160407_115839.jpg
 • 20160407_124731.jpg
 • 20160407_124800.jpg
 • 20160408_134541.jpg
 • 20160408_140703.jpg
 • 20160408_140758.jpg
 • 20160411_131148.jpg
 • 20160411_131215.jpg
 • 20160411_131302.jpg
 • 20160411_131312.jpg
 • 20160411_145319.jpg
 • 20160419_092128.jpg
 • 20160419_092143.jpg
 • 20160419_092148.jpg
 • 20160419_092220.jpg
 • 20160419_092234.jpg
 • 20160419_092251.jpg
 • 20160419_092353.jpg
 • 20160419_092625.jpg
 • 20160419_093519.jpg
 • 20160419_093526.jpg
 • 20160419_111731.jpg
 • 20160419_111737.jpg
 • 20160419_111808.jpg
 • 20160419_111824.jpg
 • 20160419_111835.jpg
 • fot10.jpg
 • fot11.jpg
 • fot12.jpg
 • fot13.jpg
 • fot14.jpg
 • fot15.jpg
 • fot16.jpg
 • fot17.jpg
 • fot18.jpg
 • fot19.jpg
 • fot20.jpg
 • fot21.jpg
 • fot22.jpg
 • fot23.jpg
 • fot24.jpg
 • fot25.jpg

 

 

Staże zagraniczne 2016 - 2018

Szkoła realizuje projekt

POWER - Wiedza, Edukacja, Rozwój

  na lata 2016 - 2018

Nr WER/16/102/W/0145

Opis projektu

Relacja z wyjazdu 2017

Relacja z wyjazdu 2018

Oficjalne rozdanie certyfikatów

Prezentacja wyników projektu

Relacja dla rodziców uczniów ZSM 3

                                                                                                             

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny