Nauka trwa 4 lata - uczeń uzyskuje pełne wykształcenie ogólnokształcące i zawodowe na poziomie średnim.

Po ukończeniu technikum otrzymuje tytuł zawodowy  -  technik potwierdzony dyplomem oraz suplement w języku polskim i angielskim określający osiągnięte kwalifikacje.

Absolwenci naszego Technikum każdego roku uzyskują większą zdawalność egzaminu zawodowego
w stosunku do średniej krajowej i średniej województwa małopolskiego.

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
- technik mechatronik 1a
- technik mechanik 1b
- technik informatyk 1c
- technik pojazdów samochodowych 1d
- technik spedytor 1f
W każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną, dwie lub trzy kwalifikacje po zdaniu egzaminu potwierdzającego daną kwalifikacje.

 

W zawodzie technik mechatronik 1a uczeń uzyskuje trzy kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
W zawodzie technik mechanik 1b uzyskuje dwie kwalifikacje:
- wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
- organizacja i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

W zawodzie technik informatyk 1c uczeń uzyskuję trzy kwalifikacje:
- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 
W zawodzie technik pojazdów samochodowych 1d uzyskuje trzy kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach projektów unijnych może uzyskać także prawo jazdy kategorii C
 
W zawodzie technik spedytor 1f uczeń uzyskuję dwie kwalifikacje:
-  Organizacja i nadzorowanie transportu
-  Obsługa klientów i kontrahentów

 


Absolwenci technikum mogą podjąć pracę zawodową wszędzie tam, gdzie występują urządzenia mechatroniczne (obecnie występują w każdym zakładzie pracy) lub podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku studiów.