Do końca sierpnia szkoła prowadzi nabór na zawodowe kursy kwalifikacyjne:

- Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk.

- Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Mechatronik.

- M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Zawód Technik Pojazdów Samochodowych.

 

Jest to nowy system kształcenia dla dorosłych określony niedawno rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kursy umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Najważniejsze informacje:

- Kursy prowadzone w Zepole Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie są bezpłatne.
- Kursy są przeznaczone dla osób dorosłych - mających ukończone 18 lat
- Kurs prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. (Kwalifikacje to odpowiednie obszary wiedzy i umiejętności formalnie podzielone i nazwane). Tak więc np. w przypadku zawodu technik informatyk mamy kwalifikacje E12, E13 oraz E14.
-  Podczas kursu uczestnik realizuje ten sam materiał co uczeń technikum ale tylko w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Kursy będą prowadzone w systemie zaocznym


Kursy są dla każdego, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w danym zakresie kwalifikacji. Może to więc być pracownik, który widzi potrzebę doskonalenia zawodowego, uczeń lub student - taki który nie ma w swojej szkole oferty wchodzącej w zakres kwalifikacji, lub taki który pragnie pogłębić tę dziedzinę wiedzy.

OPISY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk.


- Uczestnik kursu planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery
- Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu
- Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym
- Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
- Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania
- Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
- Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego
- Monitoruje pracę systemów komputerowych
- Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy
- Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę prac

W ramach zajęć uczestnik może również ukończyć kurs CISCO IT Essentials i po zdaniu egzaminów otrzymać certyfikat IT Essentials COMP TI A++. Certyfikat ten to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

- - -

Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Mechatronik.


Obejmuje montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych,hydraulicznych,elektrycznych i elektronicznych

Uczący się będzie potrafił m.in.:
- dobrać elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
- wykonać montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych,elektrycznych i elektronicznych
- ocenić jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych i elektronicznych
- sprawdzić poprawność i zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych, hydraulicznych elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną

- - -


M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Zawód Technik Pojazdów Samochodowych.


Obejmuje dokonywanie diagnozy elektrycznych i elektronicznych układów w samochodach przy pomocy symulacji komputerowej i przyrządów w warunkach rzeczywistych.Planowanie i dokonywanie napraw tych układów na stanowisku warsztatowym i poprzez symulację komputerową.

Kwalifikacja obejmuje następujące efekty kształcenia:

1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Uczeń:
1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;
4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.

2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Uczeń:
1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;
2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;
6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;
8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;
10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.

Pobierz podanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe