E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk.


- Uczestnik kursu planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery
- Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu
- Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym
- Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
- Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania
- Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne
- Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego
- Monitoruje pracę systemów komputerowych
- Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy
- Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę prac

W ramach zajęć uczestnik może również ukończyć kurs CISCO IT Essentials i po zdaniu egzaminów otrzymać certyfikat IT Essentials COMP TI A++. Certyfikat ten to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny