Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dobrego zawodu w szkole o wysokim poziomie nauczania, otwartej dla ucznia, dbającej o jego wykształcony rozwój - wybierz naszą szkołę.
ZSM nr 3 prowadzi kształcenie na poziomie średniej szkoły zawodowej tj. Technikum Mechanicznym nr 17 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17

 

Technikum Mechaniczne nr 17

 

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
- technik mechatronik 1a
- technik informatyk 1c
- technik pojazdów samochodowych 1d
- technik spedytor 1f
 
W każdym zawodzie uczeń uzyskuję dwie kwalifikacje po zdaniu egzaminu potwierdzającego daną kwalifikacje.

 
W zawodzie technik mechatronik 1a uczeń uzyskuje trzy kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
 
W zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych 1e uzyskuje trzy kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów  samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
- oraz prawo jazdy kategorii B,
 
W zawodzie technik informatyk 1c  uczeń uzyskuję trzy kwalifikacje:
- montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń  peryferyjnych
- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
- tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 


W zawodzie technik spedytor 1f uczeń uzyskuję dwie kwalifikacje:

-  Organizacja i nadzorowanie transportu
-  Obsługa klientów i kontrahentów

 

Szkoła branżowa I stopnia nr 17

 

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych 1g
- elektromechanik pojazdów samochodowych 1h
- mechanik motocyklowy 1k

Nauka w szkole branżowej trwa trzy lata i w każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną kwalifikacje.

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
- oraz prawo jazdy kategorii B,


W zawodzieelektromechanik pojazdów samochodowych uzyskuję jedną kwalifikacje:
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach środków Unii Europejskiej,

 
W zawodzie monter mechatronik uzyskuję dwie kwalifikacje:
- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
- użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
 
W zawodzie mechanik motocyklowy uzyskuję jedną kwalifikację
- diagnozowanie i naprawa motocykli
 
 
 

 

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny