Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem dobrego zawodu w szkole o wysokim poziomie nauczania, otwartej dla ucznia, dbającej o jego wszechstronny rozwój - wybierz naszą szkołę.

ZSM nr 3 prowadzi kształcenie na poziomie średniej szkoły zawodowej tj. Technikum Mechanicznym nr 17 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 17

 

 

Technikum Mechaniczne nr 17

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:

- technik mechatronik 1a

- technik mechanik 1b

- technik informatyk 1c

- technik pojazdów samochodowych 1d, 1 e

- technik spedytor 1f

 

 

W każdym zawodzie uczeń uzyskuję dwie kwalifikacje po zdaniu egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację.

 

W zawodzie technik mechatronik 1 a uczeń uzyskuje dwie kwalifikacje:

                       - montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

                       - eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

W zawodzie technik mechanik 1b uczeń uzyskuje dwie kwalifikacje:

                       - montaż i obsługa maszyn i urządzeń

                         lub

                       - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

                         oraz

                       - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

W zawodzie technik pojazdów samochodowych 1d, 1e uzyskuje dwie kwalifikacje:

                       - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

                       - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

                       - oraz prawo jazdy kategorii B,

 

 W zawodzie technik informatyk 1c uczeń uzyskuję dwie kwalifikacje:

                       - montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

                       - programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

W zawodzie technik spedytor 1f uczeń uzyskuję jedną kwalifikację:

                       - organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

 

 

 

  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 17

 

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:

          - mechanik pojazdów samochodowych 1g

          - elektromechanik pojazdów samochodowych 1h

          - mechanik motocyklowy 1k

 

Nauka w szkole branżowej trwa trzy lata i w każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną kwalifikację.

 

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uzyskuje jedną kwalifikację:

          - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

          - oraz prawo jazdy kategorii B

 

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uzyskuję jedną kwalifikacje:

          - obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

          - oraz prawo jazdy kategorii B

 

W zawodzie mechanik motocyklowymechanik motocyklowy uzyskuję jedną kwalifikację

          - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych