Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Mechatronik.


Obejmuje montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych,hydraulicznych,elektrycznych i elektronicznych

Uczący się będzie potrafił m.in.:
- dobrać elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
- wykonać montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych,elektrycznych i elektronicznych
- ocenić jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych i elektronicznych
- sprawdzić poprawność i zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych, hydraulicznych elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny