W dniu 21 września 2016r.odbył się Memoriał im. J.Skoczylasa. Miał formę przejazdu rowerowego uczniów spod budynku szkolnego na Cmentarz Rakowicki. Celem tej inicjatywy podjętej przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów jest uczczenie pamięci zmarłego 4 lata temu vice- dyrektora Pana Janusza Skoczylasa. Ś.P. dyr.J. Skoczylas był wielkim propagatorem sportu, a zwłaszcza pasjonatem jazdy na rowerze. Był też serdecznym przyjacielem uczniów, wrażliwym zawsze na ich problemy i potrzeby. Obecnie uczący się w szkole uczniowie nie mieli okazji poznania dyrektora, tym bardziej cieszy, że w przejezdzie wzięło udział dwóch absolwentów pamiętających osobę dyrektora. Na grobie uczniowie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz.
Grupa rowerzystów liczyła 20 osób a przejazd odbył się pod opieką nauczycieli:Doroty Pękalskiej, Krzysztofa Lignara i Wiesława Sobesto.

 

Memorial
Memorial Memorial
Memorial
Memorial Memorial
Memorial
Memorial Memorial
Memorial
Memorial Memorial
Memorial
Memorial Memorial
Memorial
Memorial Memorial
Memorial
Memorial Memorial