Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- użytkowania pojazdów samochodowych np. kierowca

- diagnozowania pojazdów samochodowych np. praca na stanowiskach diagnostyki pojazdów samochodowych

- naprawianie pojazdów samochodowych np. praca jako mechanik samochodowy w autoryzowanych serwisach lub we własnym zakładzie napraw samochodowym

 

Nauka trwa 3 lata na jedną zmianę, w trakcie nauki w szkole uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach samochodowych. W klasie 3 uczeń zdaje egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych: MG18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tych kwalifikacji.
W trakcie nauki w szkole uczeń na koszt szkoły uczestniczy w kursie na prawo jazdy kat. B.

W dobie rozwijającej się motoryzacji jest to bardzo atrakcyjny zawód dający duże możliwości rozwoju i atrakcyjnej pracy.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny