Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- użytkowania pojazdów samochodowych np. kierowca

- diagnozowania pojazdów samochodowych np. praca na stanowiskach diagnostyki pojazdów samochodowych

- naprawianie pojazdów samochodowych np. praca jako mechanik samochodowy w autoryzowanych serwisach lub we własnym zakładzie napraw samochodowym

 

Nauka trwa 3 lata na jedną zmianę, w trakcie nauki w szkole uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach samochodowych. W klasie 3 uczeń zdaje egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych: MG18 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tych kwalifikacji.
W trakcie nauki w szkole uczeń na koszt szkoły uczestniczy w kursie na prawo jazdy kat. B.

W dobie rozwijającej się motoryzacji jest to bardzo atrakcyjny zawód dający duże możliwości rozwoju i atrakcyjnej pracy.

Staże zagraniczne 2016 - 2018

Szkoła realizuje projekt

POWER - Wiedza, Edukacja, Rozwój

  na lata 2016 - 2018

Nr WER/16/102/W/0145

Opis projektu

Relacja z wyjazdu 2017

Relacja z wyjazdu 2018

Oficjalne rozdanie certyfikatów

Prezentacja wyników projektu

Relacja dla rodziców uczniów ZSM 3

                                                                                                             

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny