ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH Nr 3

im. gen. Władysława Sikorskiego

osiedle Szkolne 37, 31-978 Kraków

 

Położenie

Dane kontaktowe

Telefony:
tel. (12) 644 06 89 ,
644 24 37 
644 38 43,
660 637 497
 
e-mail:
 
Dyrektor oraz sekretariat szkoły: 
s@zespolszkolmechanicznych.edu.pl
 
Szkoła:
zespolszkolmechanicznych3@gmail.com

 

Rada rodziców

rodzice.zsm3@wp.pl

 
 Sekretariat uczniowski:
  uczniowskizsm3@interia.pl
 
Księgowość:
k@zespolszkolmechanicznych.edu.pl

 

Administrator strony:
zsm3krk@gmail.com
Europe, Warsaw