ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH Nr 3

im. gen. Władysława Sikorskiego

osiedle Szkolne 37, 31-978 Kraków

 

Położenie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Dane kontaktowe

Telefony:
tel. (12) 644 06 89 ,
644 24 37 
644 38 43,
660 637 497
 
e-mail:
 
Dyrektor oraz sekretariat szkoły: 
s@zespolszkolmechanicznych.edu.pl
 
Szkoła:
zespolszkolmechanicznych3@gmail.com
 
 Sekretariat uczniowski:
  uczniowskizsm3@interia.pl
 
Księgowość:
k@zespolszkolmechanicznych.edu.pl

 

Administrator strony:
zsm3krk@gmail.com
Europe, Warsaw