Celem projektu jest zorganizowanie szkolenia poszerzającego wiedzę i umiejętności naszych uczniów w zakresie  trójwymiarowego modelowania elementów ruchomych pojazdów samochodowych z zastosowaniem programu Inventor, który jest powszechnie używany w przemyśle samochodowym ale nie jest uwzględniony w podstawie programowej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela przygotowanego pod kątem prowadzenia kursu na szkoleniach międzynarodowych, zajęcia będą przeprowadzone w pracowni gdzie każdy uczestnik będzie mógł pracować na własnym stanowisku wyposażonym w niezbędne oprogramowanie. Po zakończeniu szkolenia beneficjenci projektu będą mogli uzyskać międzynarodowy certyfikat użytkownika Autodesk Inventor po zdaniu międzynarodowego egzaminu.

Na szkoleniu zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:
- rysunki w wymiarze 3D (rysunek, modyfikowanie,głębia, obracanie),
- konwersja danych (3D na 2D),
- kalibrowanie,
- rysunek złożeniowy,
- aplikacje standardowych elementów jak śruba, koło zębate,
- uzupełnianie widoków rozstrzelonych,
- tworzenie animacji.

Egzamin umożliwiający zdobycie certyfikatu świadczącego o znajomości programu zawiera następujące zadania:   
- stworzenie rysunku złożeniowego z kilku elementów,
- stworzenie animacji.

Uzyskanie certyfikatu daje przyszłemu pracodawcy wiarygodną informację dotyczącą rzeczywistych umiejętności jej posiadacza, dla pracodawcy oznacza poprawę procesu produkcji i podniesienie wiarygodności. Uczniowie będą mogli : używać logo programu, uzyskać i przedstawiać wiarygodny certyfikat, zapisać się w bazie użytkowników programu Inventor. Ponadto uczniowie naszej szkoły  będą mieli możliwość zobaczenia odpowiedniego zastosowania programu Inventor  w następujących zakładach pracy : Audi Car Factory, Gyor i Mercedes Car Factory, Kecskemet; zakładzie oczyszczania miasta, Budapeszt; fabryce szkieł kontaktowych, Gyal; elektrowni atomowej Paks;
W ramach poszerzenia i zainteresowania uczniów innymi specjalnościami, korzystnymi z perspektywy większej dostępności  miejsc na rynku pracy uczniowie zobaczą zakład wykorzystujący nowoczesne metody spawania i zakłady zajmujące się programowaniem i produkcją urządzeń CNC .
W ramach programu kulturowego zwiedzą Budapeszt z jego najciekawszymi zabytkami, muzeami i kościołami znaczącymi dla kultury węgierskiej, zwiedzą Szentendre i Visegrad, Szekesfehervar- miejsce koronacji królów węgierskich, popłyną statkiem do Tihany.
Realizacja projektu umożliwi im zdobycie umiejętności posługiwania się programem Inventor, wzbogaci ich wiedzę w zakresie sposobów funkcjonowania dużych zakładów zarówno przemysłu samochodowego jak również spawalniczego, oczyszczania miasta i programowania czy produkcji urządzeń cyfrowych.  
Uzyskanie certyfikatu w zakresie używania programu Inventor i dokumentu Europass  poszerzy zakres kompetencji uczniów, uczyni ich atrakcyjnymi na rynku pracy zarówno krajowym i zagranicznym.
Możliwość komunikowania się w ramach szkolenia, programu kulturowego i życia codziennego wpłynie na znajomość zarówno profesjonalnego jak i codziennego słownictwa w języku angielskim, którym będą się głównie porozumiewać. Swoboda w posługiwaniu się językiem obcym jest niezwykle istotna w przypadku nawiązywania kontaktów i pracy zagranicą.
Ponadto uczniowie będą przebywać poza domem 3 tygodnie, większość z nich pierwszy raz, co pozwoli im zaobserwować swoją reakcję na rozłąkę z rodziną, a z czym jest związana praca zagranicą.

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny