HISTORIA SZKOŁY

Początków szkoły można się doszukiwać w założonym w roku szkolnym 1950/51 Liceum Przemysłu Węglowego, przy którym istniała klasa o specjalności hutniczej. W następnym roku szkoła ta nosi nazwę Technikum Górnicze z wydziałem hutniczym.

Współorganizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był Stanisław Pusiarski, a jej siedziba znajdowała sie początkowo w Krakowie przy ulicy Brzozowej 5. Jednak właśnie historia szkoły rozpoczyna się w roku szkolnym 1952/53 kiedy klasy o specjalności hutniczej zostały przeniesione na ulicę Loretańską 16 i wtedy szkoła otrzymała nazwę Technikum Hutnicze. Jej powstanie było uzasadnione zwiększeniem się liczby klas hutnicznych o specjalnościach: wielkopiecownictwo, walcownictwo, stalownictwo.

W 1954 roku, Technikum Hutnicze zostało przeniesione do nowego budynku przy ulicy Frontu Narodowego 10 w dzielnicy Nowa Huta.

Lata 1955-1962 przyniosły dalszy systematyczny rozwój szkoły.

W pażdzierniku 1955 do Technikum Hutniczego zostało przyłączone Technikum Zawodowe dla Pracujacych zmienione na wydział dla pracujących. Dynamiczny rozwój szkoły spowodował, że dotychczasowy budynek nie gwarantował sprawnej pracy dydaktyczno-wychowawczej i dlatego w 1954 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu na osiedlu Szkolnym.

W roku 1959 nastąpiły kolejne przenosiny do nowego budynku przy Alei Lenina 37 dzisiaj jest to osiedle Szkolne 37. W suterenach budynku znalazła pomieszczenia Zasadnicza Szkoła Metalowa.

W 1962 roku istniały w szkole następujące specjalności hutnicze: wielkopiecownictwo, walcownictwo, stalownictwo, gospodarka cieplna, technologia materiałów ogniotrwałych, metalurgia surówki i mechaniczne oraz Zasadnicza Szkoła Metalowa połączy się z Technikum Hutniczym w jedną dużą placówkę o nazwie Technikum Hutniczo-Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5. W tym czasie szkoła liczyła ponad 50 oddziałów i około 2000 uczniów. Zmiana nazwy szkoły powoduje otwarcie nowych klas o specjalności mechanicznej, które w latach późniejszych będą dominować. Szkoła prowadzi własne warsztaty szkolne oraz internat. W roku szkolnym 1969/70 otwarto klasy w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej o specjalności samochodowej.

W 1972 roku szkoła staje się Zespołem Szkół Mechanicznych nr 3. W dalszym ciągu następuje rozwój szkoły, powstają: technikum trzyletnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w systemie dziennym i wieczorowym oraz liceum zawodowe. 23 października 1982 roku Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 otrzymuje imię gen.Władysława Sikorskiego, zostaje wówczas odsłonięty pomnik patrona, usytuowany na skwerze przed budynkiem szkolnym. Powstają także: w 1991 roku XIX Liceum Ogólnokształcące, w 1995 roku Liceum Techniczne i w 1999 roku Policealne Studium Zawodowe dla absolwentów Liceum Technicznego.


Dotychczas rolę dyrektorów szkoły sprawowali:

1952-1962 - Stanisław Pusiarski
1962-1971 - dr inż. Ryszard Sokołowski
1972-1986 - mgr inż. Jerzy Bargieł
1987- 2012 - mgr Jan Kołodziejczyk
2012 - do dziś - mgr inż. Krzysztof Sekunda

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Nadchodzące wydarznia

Styczeń 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31