GO! E12 2019

EGZAMIN E12 TEORIA X-STYCZEŃ

Podaj imię i nazwisko oraz jednorazowe hasło


Zadanie 1.
Liczba 51(10) zapisana w systemie dwójkowym ma postać
A. 101001
B. 110111
C. 101011
D. 110011


Zadanie 2.
Jednym z powodów, dla którego zapis na dysku SSD jest szybszy od zapisu na dysku HDD, jest
A. niska wartość parametru MTBF dla dysku SSD.
B. wykorzystanie pamięci typu PROM w dysku SSD.
C. wykluczenie w budowie dysku SSD elementów ruchomych.
D. nieograniczona liczba cykli zapisu i odczytu dla dysku SSD.


Zadanie 3.
Które stwierdzenie nie dotyczy pamięci typu cache L1?
A. Jest pamięcią typu SRAM.
B. Jest zlokalizowana we wnętrzu procesora.
C. Ma dłuższy czas dostępu niż pamięć RAM.
D. Szybkość jej pracy jest równa częstotliwości pracy procesora.


Zadanie 4.
Które z urządzeń wykorzystuje metodę polegającą na detekcji zmian pojemności elektrycznej przy sterowaniu kursorem na ekranie?
A. Mysz.
B. Joystik.
C. Touchpad.
D. Trackpoint.


Zadanie 5.
Użytkownik notebooka chce w jego wnętrzu zamontować drugi dysk twardy. Notebook jest wyposażony tylko w jedną zatokę dla HDD. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie dysku wyposażonego w interfejs
A. mSATA
B. ATAPI
C. SCSI
D. USB


Zadanie 6.
Który standard złącza DVI umożliwia przesyłanie wyłącznie sygnału analogowego

A. Rys. A
B. Rys. B
C. Rys. C
D. Rys. D


Zadanie 7.
Zamontowanie w komputerze przedstawionej karty umożliwi

A. rejestrację, przetwarzanie oraz odtwarzanie obrazu telewizyjnego.
B. zwiększenie przepustowości magistrali komunikacyjnej komputera.
C. bezprzewodowe podłączenie do sieci LAN za pomocą interfejsu BNC.
D. podłączenie dodatkowego urządzenia peryferyjnego na przykład skanera lub plotera.


Zadanie 8.
W serwerach warto stosować dyski obsługujące tryb Hot plugging, ponieważ
prędkość zapisu wzrasta do 250 MB/s.
czas odczytu wzrasta trzykrotnie w porównaniu z trybem Cable select.
zwiększa się pojemność dysku poprzez automatyczną kompresję danych.
jest możliwe podłączenie oraz odłączenie dysku przy włączonym zasilaniu serwera.


Zadanie 9.
Który procesor jest kompatybilny z płytą główną o przedstawionej specyfikacji?

ASUS micro-ATX, socket 1150, VT-d, DDR3 (`1333, 1600 MHz), ATI Radeon X1250, 3 x PCI-Express x1, 3 x PCI-Express x16, 2 x Serial ATA III, USB 3.0, VGA, HDMI, DVI-D

Procesor Podstawka Taktowanie
A. Intel Celeron 1150 3000 MHz
B. Intel Core i7 1151 1150 MHz
C. Athlon 64 FX AM2 160 MHz
D. AMD FX1150n AM3+ 3900 MHz


Zadanie 10.
Analiza wyświetlonych przez program danych, pozwala stwierdzić, że

A. jeden dysk twardy został podzielony na 6 partycji podstawowych.
B. zamontowano trzy dyski twarde oznaczone sda1, sda2 oraz sda3.
C. partycja rozszerzona ma wielkość 24,79 GiB.
D. partycja wymiany zajmuje 2 GiB.


Zadanie 11.
System Windows 8, w którym wcześniej utworzono punkt przywracania systemu, uległ awarii. Które polecenie należy wydać, aby przywrócić pliki i ustawienia systemu?
A. rstrui
B. reload
C. replace
D. rootkey


Zadanie 12.
Niekorzystną cechą macierzy RAID 0 jest
A. replikacja danych na n-dyskach.
B. brak odporności na awarię choćby jednego dysku.
C. konieczność posiadania dodatkowego dysku zapisującego sumy kontrolne.
D. zmniejszenie szybkości zapisu/odczytu w porównaniu z pojedynczym dyskiem.


Zadanie 13.
Jaki rodzaj tablicy partycji należy wybrać, aby utworzyć na dysku twardym partycję o wielkości 3TB?
A. GPT
B. LBA
C. MBR
D. DRM


Zadanie 14.
Przedstawiony komunikat jest wynikiem działania polecenia

A. path C:\Windows
B. attrib C:\Windows
C. subst C:\Windows
D. icacls C:\Windows


Zadanie 15.
Jednym z efektów wykonania przedstawionego polecenia jest

sudo passwd -n 1 -x 5 test

zmiana hasła bieżącego użytkownika na test.
ustawienie możliwości zmiany hasła po upływie jednego dnia.
wymuszenie konieczności tworzenia haseł minimum pięcioznakowych.
automatyczna blokaga konta użytkownika test po pięciokrotnym błędnym podaniu hasła.


Zadanie 16.
Jaka jest różnica pomiędzy poleceniem ps a poleceniem top w systemie Linux?
A. Polecenie top umożliwia wyświetlenie PID procesu, a ps nie.
B. Polecenie ps pozwala na wyświetlenie uprawnień, z jakimi działa proces, a top nie pozwala.
C. Polecenie ps nie pokazuje stopnia wykorzystania CPU, a polecenie top ma taką funkcjonalność.
D. Polecenie top wyświetla aktualnie działające w systemie procesy odświeżając na bieżąco informacje, a ps nie.


Zadanie 17.
Program o nazwie dd, dla którego przedstawiono przykład zastosowania w systemie Linux, pozwala na

dd if=/dev/sdb of=/home/uzytkownik/Linux.iso

A. utworzenie dowiązania symbolicznego Linux.iso do katalogu.
B. konwersję systemu plików z wersji ext3 na ext4.
C. konfigurowanie interfejsu karty sieciowej.
D. stworzenie obrazu nośnika danych.


Zadanie 18.
Która przystawka w systemie Windows umożliwia sprawdzenie stanu sprzętu, aktualizację sterowników oraz rozwiązanie konfliktów urządzeń?
A. services
B. perfmon
C. eventvwr
D. devmgmt


Zadanie 19.
Integralną częścią systemu Windows 10 chroniącą jego użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem jest program
A. Microsoft Security Essentials
B. Windows PowerShell
C. Microsoft Hyper-V
D. Windows Defender


Zadanie
Zapis "10 W" w dokumentacji technicznej głośnika komputerowego odnosi się do jego
A. mocy.
B. napięcia.
C. zakresu pracy.
D. częstotliwości.


Zadanie 21.
Mechanizm zasilacza komputerowego chroniący przed przegrzaniem zasilacza jest oznaczony w dokumentacji technicznej jako zabezpieczenie typu
A. UVP
B. OTP
C. SCP
D. OPP


Zadanie 22.
Licencją wolnego i otwartego oprogramowania jest
A. BOX
B. GNU GPL
C. ADWARE
D. FREEWARE


Zadanie 23.
ACPI jest interfejsem umożliwiającym
A. konwersję sygnału analogowego na cyfrowy.
B. transfer danych pomiędzy dyskiem twardym a napędem optycznym.
C. zarządzanie konfiguracją i energią dostarczaną do poszczególnych urządzeń komputera.
D. przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, np. procesora.


Zadanie 24.
W którym rodzaju skanera są wykorzystywane fotopowielacze?
A. Płaskim.
B. Ręcznym.
C. Bębnowym.
D. Kodów kreskowych.


Zadanie 25.
Karta dźwiękowa umożliwiająca odtworzenie pliku zapisanego w formacie MP3 powinna być wyposażona w układ
A. DAC
B. GPU
C. ALU
D. RTC


Zadanie 26.
Kod BREAK odczytywany przez układ elektroniczny klawiatury oznacza
A. zwolnienie klawisza
B. awarię kontrolera klawiatury
C. uruchomienie funkcji czyszczącej bufor
D. konieczność ustawienia wartości opóźnienia powtarzania znaków


Zadanie 27.
Toner jest materiałem eksploatacyjnym drukarki
igłowej.
laserowej.
atramentowej.
sublimacyjnej.


Zadanie 28.
Włączenie podczas konfiguracji skanera opcji OCR daje możliwość
A. modyfikowania głębi ostrości.
B. korzystania z większej przestrzeni barw.
C. zwiększenia jego rozdzielczości optycznej.
D. zamiany zeskanowanego obrazu na edytowalny dokument tekstowy.


Zadanie 29.
Na rysunku przedstawiono grot wkrętaka typu

A. torx.
B. imbus.
C. tri-wing.
D. krzyżowego.


Zadanie 30.
Program służący do diagnozy komputera wyświetlił komunikat NIC ERROR. Komunikat ten oznacza awarię karty
A. dźwiękowej.
B. graficznej.
C. sieciowej.
D. wideo.


Zadanie 31.
W systemie Linux program fsck pozwala na
A. zlokalizowanie i naprawę uszkodzonych sektorów na dysku twardym.
B. usuwanie błędnych wpisów w rejestrze systemowym.
C. testowanie wydajności karty sieciowej.
D. monitorowanie stanu procesora.


Zadanie 32.
Uruchomienie systemu Windows w trybie debugowania pozwala na
A. eliminację błędów w działaniu systemu.
B. uruchomienie systemu z ostatnią poprawną konfiguracją.
C. tworzenie pliku dziennika LogWin.txt podczas startu systemu.
D. zapobieganie ponownemu automatycznemu uruchamianiu systemu w przypadku wystąpienia błędu.


Zadanie 33.
Przyczyną awarii klawiatury może być uszkodzenie

A. matrycy CCD.
B. kontrolera DMA.
C. przełącznika membranowego.
D. czujnika elektromagnetycznego.


Zadanie 34.
Ogólne informacje o zdarzeniach systemowych w systemie Linux są przechowywane w
A. pliku messages.
B. programie perfmon.
C. rejestrze systemowym.
D. bibliotece RemoteApp.


Zadanie 35.
Przedstawioną diagnostykę systemu Linux można zrealizować za pomocą polecenia

A. whoami
B. lscpu
C. pwd
D. cat


Zadanie 36.
Parametry którego urządzenia można monitorować za pomocą S.M.A.R.T.?
A. Dysku twardego.
B. Płyty głównej.
C. Procesora.
D. Chipsetu.


Zadanie 37.
Którym programem nie można się posłużyć, aby odzyskać dane w systemie Windows na podstawie wcześniej utworzonej kopii?
A. Acronis True Image
B. Norton Ghost
C. Clonezilla
D. FileCleaner


Zadanie 38.
Do zmiany nazwy pliku i jego lokalizacji w systemie Windows służy polecenie
A. set
B. move
C. mkdir
D. rename


Zadanie 39.
Jakiego programu wbudowanego w system Windows 8 Pro można użyć, aby zaszyfrować dane?
A. BitLocker
B. AppLocker
C. OneLocker
D. WinLocker


Zadanie 40.
W firmie należało naprawić 5 komputerów oraz serwer. Czas naprawy każdego komputera wyniósł 1,5 godziny, a serwera 2,5 godziny. Cena usługi wynosi 100,00 zł za roboczogodzinę plus podatek VAT 23%. Jaka będzie należność brutto za tę usługę?
1023,00 zł
1230,00 zł
2046,00 zł
2460,00 zł