Terminarz roku szkolnego 2017/18

 

31 sierpnia 2017 r. godz. 9:00

Plenarna Rada Pedagogiczna

godz.12:30

Zebranie przewodniczących komisji przedmiotowych z dyrektorem

01 września 2017 r. godz.10:00

 

 Szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego

godz.12:00

Zebranie organizacyjne wychowawców klas

04 września 2017 r. godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

godz.11:00

Zebrania komisji przedmiotowych

06 września 2017 r.

Rada Pedagogiczna – warsztat diagnostyczny (PPP nr 4)

08 września 2017 r.

Wpisanie danych osobowych do dzienników lekcyjnych

12 września 2017 r.

Ustalenie imprez klasowych i wpisanie do dziennika

13 września 2017 r.

 Rada Pedagogiczna + zebrania klasowe

13 października 2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej – obchody,

październik 2017 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

10 listopada 2017 r.

Ślubowania klas pierwszych

15 listopada 2017 r.

Rada Pedagogiczna + wywiadówka dla rodziców

23– 31 grudnia 2017 r.

22 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Wystawienie ocen śródrocznych klas IV technikum

12 stycznia 2018 r.

Wystawienie ocen śródrocznych klas I - III technikum i BSIS

15 stycznia 2018 r.

Rada klasyfikacyjna śródroczna

12 – 25 lutego 2018 r.

17 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

Plenarna Rada Pedagogiczna + wywiadówka śródroczna

marzec 2018 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

marzec 2018 r.

Dzień otwarty szkoły, Dzień Sportu Szkolnego

29 marca – 03 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

11 kwietnia 2018 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna + wywiadówki dla rodziców

16 kwietnia 2018 r.

Wystawianie ocen końcoworocznych w kl. IV technikum

23 kwietnia 2018 r.

Rada klasyfikacyjna końcowowroczna klas IV technikum

27 kwietnia 2018 r.

Zakończenie nauki w klasach programowo najwyższych technikum

07 maja – 01 czerwca 2018 r.

Praktyki zawodowe dla klas III technikum

11 maja 2018 r.

Wynotowanie zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku

16 maja 2018 r.

poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec r. szk.

11 czerwca 2018 r.

Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych

18 czerwca 2018 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

22 czerwiec 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

   
   

Terminy egzaminów zewnętrznych:

Egzamin maturalny:

Część pisemna:

04.05.2018 r. – język polski – poziom podstawowy

07.05.2018 r. – matematyka – poziom podstawowy

08.05.2018 r. – język angielski – poziom podstawowy

Część ustna:

07 – 25.05.2018 r. – język obcy nowożytny

09 – 22.05.2018 r. – język polski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja 1

Część pisemna – 11.01.2018 r.

Część praktyczna – 10.01. – 17.02.2018 r.

Sesja 2

Część pisemna – 19.06.2018 r.

Część praktyczna – 22.06. – 04.07.2018 r.

 

 

Technikum + ZSZ : 

11.01.2018 r. – pisemny egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

04.05.2018 r. – pisemny egzamin maturalny z j. polskiego 

07.05.2018 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki 

08.05.2018 r. – pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego

Europe, Warsaw

Nadchodzące wydarznia

Wrzesień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Staże zagraniczne 2016 - 2018

Szkoła realizuje projekt

POWER - Wiedza, Edukacja, Rozwój

  na lata 2016 - 2018

Nr WER/16/102/W/0145

Opis projektu

Relacja z wyjazdu 2017

Relacja z wyjazdu 2018

Oficjalne rozdanie certyfikatów

Prezentacja wyników projektu

Relacja dla rodziców uczniów ZSM 3

                                                                                                             

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny