X Międzyszkolny Konkurs

na najlepszego ucznia w zawodzie:

mechanik pojazdów samochodowych

organizowany przez   ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 w Krakowie

w miesiącu kwietniu 2015 roku

Regulamin i warunki uczestnictwa

We współzawodnictwie udział wziąć mogą uczniowie trzecich klas zasadniczych szkół zawodowych o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Każdą, zgłoszoną do konkursu szkołę reprezentować może zespół złożony maksymalnie z trzech uczniów.

Organizowany przez nas turniej jest doskonałą możliwością sprawdzenia wiedzy teoretycznej uczniów i ich umiejętności praktycznych przed zewnętrznym egzaminem z praktycznej nauki zawodu.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap pierwszy - teoretyczny, w którym przewidziany jest test jednokrotnego wyboru    z zakresu budowy technologii i naprawy pojazdów samochodowych oraz przedsiębiorczości i BHP.

Etap drugi - sprawnościowy.

Etap trzeci - praktyczny związany z naprawą układu zawieszenia pojazdu.

Regulamin zakłada, że w skład komisji oceniającej uczestników konkursu wchodzą opiekunowie drużyn startujących

Funkcję jej przewodniczącego obejmie osoba wylosowana z przedstawicieli szkół.

Konkurs odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. o godz.  9.oo

Zbiórka przed wejściem głównym do budynku szkoły przy os. Szkolnym 37 w Krakowie o godz.  8:45

Wymagania formalne dla uczestników;

- dokument potwierdzający tożsamość

- przybory do pisania

- odzież robocza lub fartuch ochronny

Potwierdzenie udziału w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 31. 03. 2015 r. pod niżej

podany telefon:      

Wiesław Sobesto     511 068 557

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. Władysława Sikorskiego

31-978 Kraków

os. Szkolne 37

tel. szkoły: 012 644-06-89

fax: 012  644-24-37

CZEKAMY NA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ŻYCZYMY POWODZENIA

IX Międzyszkolny Konkurs

na najlepszego ucznia w zawodzie:

mechanik pojazdów samochodowych

organizowany przez   ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 w Krakowie

w miesiącu kwietniu 2014 roku

Regulamin i warunki uczestnictwa

We współzawodnictwie udział wziąć mogą uczniowie trzecich klas zasadniczych szkół zawodowych o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Każdą, zgłoszoną do konkursu szkołę reprezentować może zespół złożony maksymalnie z trzech uczniów.

Organizowany przez nas turniej jest doskonałą możliwością sprawdzenia wiedzy teoretycznej uczniów i ich umiejętności praktycznych przed zewnętrznym egzaminem z praktycznej nauki zawodu.

 

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap pierwszy - teoretyczny, w którym przewidziany jest test jednokrotnego wyboru    z zakresu budowy technologii i naprawy pojazdów samochodowych oraz przedsiębiorczości i BHP.

Etap drugi - sprawnościowy.

Etap trzeci - praktyczny związany z naprawą układu zawieszenia pojazdu.

Regulamin zakłada, że w skład komisji oceniającej uczestników konkursu wchodzą opiekunowie drużyn startujących

Funkcję jej przewodniczącego obejmie osoba wylosowana z przedstawicieli szkół.

Konkurs odbędzie się dnia 16 kwietnia 2014 r. o godz.  9.oo

Zbiórka przed wejściem głównym do budynku szkoły przy os. Szkolnym 37 w Krakowie o godz.  9.oo

Wymagania formalne dla uczestników;

- dokument potwierdzający tożsamość

- przybory do pisania

- odzież robocza lub fartuch ochronny

Potwierdzenie udziału w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 10. 04. 2014 r. pod niżej

podany telefon:      

Wiesław Sobesto     511 068 557

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. Władysława Sikorskiego

31-978 Kraków

os. Szkolne 37

tel. szkoły: 012 644-06-89

fax: 012  644-24-37

CZEKAMY NA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ŻYCZYMY POWODZENIA

 


1.    Sarama  Arkadiusz 21pkt
2.    Strączek Mateusz 18 pkt, Zychal Tomasz 18pkt
3.    Gorecki Piotr  15,5pkt
4.    Ciaranek Damian14pkt
5.    Nowak Kamil 9pkt
6.    Kozłowski Bartosz  8pkt
7.    Kupczyk Przemysław  7pkt, Michalik Paweł  7pkt 
8.    Batko  Kamil 6pkt , Buksa Michał 6pkt , Tłustowski Łukasz  6pkt
9.    Skoczyński Tomasz 5,5pkt
10.  Jaworski Marcin 5pkt

GRATULACJE!

 

KONKURSY

- WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ – TERMIN II 2014


- WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM/ II WOJNA ŚWIATOWA/ -TERMIN 18 I 2014


-WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM –

TERMIN 15 I 2014

-HISTORIA POLSKIEJ MOTORYZACJI –TERMIN 9XII 2013

Zapisy sala219

Powodzenia.

VIII Międzyszkolny Konkurs

na najlepszego ucznia w zawodzie:

mechanik pojazdów samochodowych

organizowany przez   ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 w Krakowie

w miesiącu kwietniu 2013 roku

(szczegóły konkursu zostaną podane po ustaleniu listy uczestników)

Regulamin i warunki uczestnictwa

We współzawodnictwie udział wziąć mogą uczniowie trzecich klas zasadniczych szkół zawodowych o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Każdą, zgłoszoną do konkursu szkołę reprezentować może zespół złożony maksymalnie z trzech uczniów.

Organizowany przez nas turniej jest doskonałą możliwością sprawdzenia wiedzy teoretycznej uczniów i ich umiejętności praktycznych przed zewnętrznym egzaminem z praktycznej nauki zawodu.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap pierwszy- teoretyczny, w którym przewidziany jest test jednokrotnego wyboru     z zakresu budowy technologii i naprawy pojazdów samochodowych oraz przedsiębiorczości i BHP.

Etap drugi- sprawnościowy.

Etap trzeci- praktyczny zakłada złożenie podzespołu pojazdu samochodowego w oparciu o dokumentację i dane techniczne. Maksymalny czas przewidziany na wykonanie tego etapu to 120 minut.

Punktacja i jej kryteria w poszczególnych etapach:

Etap pierwszy- przewiduje udzielenie odpowiedzi na 30 pytań testowych. Do drugiego etapu przechodzą uczestnicy, którzy zdobyli największą ilość punktów.
W przypadku tej samej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.

Etap drugi- polega na wykazaniu się umiejętnościami manewrowania samochodem na placu ćwiczeń.

Etap trzeci- sprawdzian umiejętności praktycznych czyli:

  • Poprawność doboru narzędzi
  • Umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizowanie dokumentacji technicznej
  • Prawidłowość wykonania zadania
  • Poprawną ocenę stanu technicznego elementów podzespołu
  • Umiejętność skomentowania wykonanej pracy
  • Przestrzeganie przepisów BHP podczas całego czasu pracy

Komisja konkursowa

Regulamin zakłada, że w skład komisji oceniającej uczestników konkursu wchodzą opiekunowie drużyn startujących.

Funkcję jej przewodniczącego obejmie osoba wylosowana z przedstawicieli szkół.

Formalnie pełna lista członków komisji ustalona i ogłoszona zostanie przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji.

Nagrody

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewidziane zostaną nagrody rzeczowe, których fundatorem jest organizator.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH KONKURSEM na najlepszego ucznia w zawodzie, zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń swego uczestnictwa do dnia 15 lutego 2013 roku na adres organizatora:

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. Władysława Sikorskiego

31-978 Kraków

os. Szkolne 37

tel. szkoły: 012 644-06-89

fax: 012  644-24-37

tel. kontaktowy:

889 868 188 - p. Krystian Ulatowski

665 208 841 - p. Jakub Morawski

511 068 557 - p. Wiesław Sobesto

Informacje

dla uczniów biorących udział w

KONKURSIE

Na najlepszego w zawodzie – Mechanik pojazdów samochodowych

organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie

 

Termin:  Konkurs odbędzie się dnia   25 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00

Zbiórka przed wejściem głównym do budynku szkoły przy os. Szkolnym 37 w Krakowie o godz. 9.00

Przebieg konkursu:

1. Część sprawnościowa

2. Część teoretyczna zawierać będzie pytania testowe z następujących zagadnień:

  • Budowa pojazdów samochodowych
  • Technologia napraw pojazdów samochodowych
  • Przedsiębiorczość

Czas trwania testu wynosi  45 min.

3. Część praktyczna

Związana  będzie z naprawą podzespołów silnika samochodu F125 p na stanowisku naprawczym zgodnie z dokumentacją techniczną.

Czas trwania części praktycznej  -  120 min.

Wymagania formalne dla uczniów:

- dokument potwierdzający tożsamość

- przybory do pisania

- odzież robocza lub fartuch ochronny

Potwierdzenie udziału w konkursie prosimy zgłaszać do  10.04. 2013 r. pod niżej podane nr. telefonów:

Wiesław Sobesto            tel. kontaktowy:   511 068 557

Krystian Ulatowski          tel. kontaktowy:  889 868 188

 

CZEKAMY NA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ŻYCZYMY POWODZENIA

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

Na najlepszego ucznia w zawodzie:
Mechanik Pojazdów samochodowych

Organizowany przez Zespół Szkoł Mechanicznych nr 3 w Krakowie