19 kwietnia 2016

STARTUJEMY

rekrutacja na kurs według regulaminu

 

23 kwietnia 2016 (sobota)

Zajęcia wprowadzające z Autodesk Inventor

Zajęcia kulturoznawczo - językowe

 

7 września 2016 (środa)

Spotkanie z uczestnikami projektu oraz rodzicami.

 

23 września 2016 (wtorek)

Spotkanie organizacyjne z młodzieżą

 

20 września 2016 (wtorek)

Spotkanie organizacyjne z młodzieżą

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny