19 kwietnia 2016

STARTUJEMY

rekrutacja na kurs według regulaminu

 

23 kwietnia 2016 (sobota)

Zajęcia wprowadzające z Autodesk Inventor

Zajęcia kulturoznawczo - językowe

 

7 września 2016 (środa)

Spotkanie z uczestnikami projektu oraz rodzicami.

 

23 września 2016 (wtorek)

Spotkanie organizacyjne z młodzieżą

 

20 września 2016 (wtorek)

Spotkanie organizacyjne z młodzieżą

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny