Aktualności

Ogólnopolski Turniej wiedzy Samochodowej

Uczniom przygotowującym się do udziału w Ogólnopolskim Turnieju wiedzy Samochodowej, a także wszystkim uczącym się w naszej szkole uczniom zainteresowanym motoryzacją polecamy:
Portal Warsztat.pl- który jest branżową platformą o tematyce warsztatowej przeznaczoną m.in. dla sektora naprawczego. Serwis jest adresowany zarówno dla naprawiających pojazdy, jak również dla całego zaplecza związanego z tą branżą – producenci, importerzy, dystrybutorzy, hurtownie, organizacje itd. Jest to przede wszystkim miejsce aktywnej promocji produktów i usług związanych z branżą warsztatową.
•    Portal warsztat.pl odwiedzany jest przez fachowców z branży warsztatowej i nie tylko.
•    Miejsce kampanii wybrane przez wielu uznanych dostawców dla tej gałęzi
•    Aktualne informacje branżowe, wydarzenia z kraju i ze świata, fachowe porady
•    Relacje fotograficzne z imprez branżowych, filmy dla mechaników.
•    Szeroki dostęp do fachowej wiedzy, niezbędnej w każdym nowoczesnym i ekologicznym warsztacie samochodowym, stacji kontroli pojazdów, hurtowni,
•    Ogłoszenia, katalog firm i wiele innych…
„Nowoczesny Warsztat” – Ogólnopolski Miesięcznik dla Fachowców Branży Motoryzacyjnej jest branżowym pismem o zasięgu ogólnopolskim, adresowanym do właścicieli dużych i małych zakładów zajmujących się świadczeniem specjalistycznych usług związanych z naprawą, renowacją, konserwacją i diagnostyką samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Ideą pisma jest prezentacja dostępnych na rynku urządzeń, narzędzi, technologii i produktów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego i ekologicznego warsztatu samochodowego. Miesięcznik „Nowoczesny Warsztat”, dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin warsztatowych, spełnia także rolę fachowego podręcznika, z którego może korzystać każdy diagnosta, mechanik, blacharz, lakiernik i pracownik zakładu wulkanizacyjnego. W rzeczywistości czasopismo jest również przeznaczone dla dużej grupy kierowców interesujących się szeroko pojętą motoryzacją.
Świat Opon – Periodyk jest fachową publikacją zajmującą się branżą oponiarską.
Czasopismo skierowane jest do:
•    właścicieli, kierowników i pracowników serwisów ogumienia;
•    warsztatów mechanicznych;
•    autoryzowanych stacji obsługi;
•    firm motoryzacyjnych;
•    sklepów i hurtowni motoryzacyjnych;
•    szkół i innych instytucji naukowych.
Tematyka czasopisma:
•    nowości oponiarskie;
•    nowości z zakresu wyposażenia serwisów ogumienia;
•    najważniejszy wydarzenia branży oponiarskiej;
•    fachowa wiedza odnośnie wymiany opon;
•    wywiady z przedstawicielami firm;
•    reportaże z serwisów ogumienia
•    porady, wskazówki, zalecenia i wiele innych.
Portal motonauczyciel.pl, będący – przeznaczoną dla uczniów i nauczycieli – biblioteką dokumentów i filmów o historii motoryzacji, nowościach i technice.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej- etap szkolny

 

   W piątek 11 marca 2016 odbył się etap szkolny OTWS. Wzięło w nim udział 20 uczniów klas:

1D, 2D, 2E oraz 3 uczniów klasy 1G

Najlepsze wyniki uzyskali: Patryk Furgalski 1D, Dariusz Hardyn 2D, Kacper Socha 2D, Dominik Wyka 2D, Paweł Malinowski 2E

W 22 Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej 1 kwietnia br. podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu naszą szkołę reprezentować będą:

Dariusz Hardyn, Kacper Socha, Dominik Wyka.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Konkurs ekonomiczny Wirtualny Menedżer 4

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty” oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Konkurs realizowany jest z wykorzystaniem gry symulacyjnej Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne.
      2.  Celem konkursu „Wirtualny Menedżer 4” jest wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego poprzez:
wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem;
wzrost zainteresowania uczniów ekonomią i przedsiębiorczością;
rozwój wybranych kompetencji kluczowych (m.in. umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów, stosowania technologii informatycznych).
I. Organizacja Konkursu
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę w woj. podkarpackim, małopolskim, lubelskim lub świętokrzyskim.
2. Konkurs składa się z  etapów:
Etap I – rozgrywka eliminacyjna – przez Internet (8 tygodni);
Etap II – rozgrywka finałowa – w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej k. Rzeszowa (2 dni).
II. Rekrutacja do Konkursu
1. Termin rekrutacji: 11 marca 2016 do godz. 24:00.
2. Do udziału w konkursie szkoła zgłasza 3-osobowy zespół wraz z nauczycielem (opiekunem zespołu).
3. Warunkiem zakwalifikowania szkoły do konkursu jest pobranie ze strony internetowej http://wm.wsiz.pl/rekrutacja formularza zgłoszeniowego, wypełnienie wszystkich pól, podpisanie przez dyrekcję szkoły oraz nauczyciela i uczniów, a następnie przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza w wersji elektronicznej (skan) na adres e-mail wirtualnymenedzer@gmail.com.
4. O zakwalifikowaniu szkoły do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Każda szkoła może zgłosić jeden zespół uczniowski.   
III. Przebieg Konkursu
Etap I – rozgrywka eliminacyjna (przez Internet)
1. Czas trwania rozgrywki eliminacyjnej: 4 kwietnia 2016 – 27 maja 2016.
2. W ramach rozgrywki eliminacyjnej zespoły uczniowskie podejmują decyzje w ramach ośmiorundowej rozgrywki.
3. Uczniowie w ramach konkursu rywalizować będą na siedmiu niezależnych rynkach.
4. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem etapu I.
5. W trakcie trwania rozgrywki eliminacyjnej zostaną wyznaczone godziny konsultacji on-line z trenerem gry Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne.
6. Zespoły uczniowskie będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników.
7. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostanie ogłoszona lista 8 zespołów, które wezmą udział w rozgrywce finałowej.
8. Do rozgrywki finałowej zostanie zakwalifikowanych 8 zespołów:
7 zespołów z najlepszymi wynikami skumulowanej karty wyników na swoich rynkach;
1 zespół z najlepszym wynikiem skumulowanej karty wyników ze wszystkich rynków (tzw. „Dzika Karta”).

Etap III – rozgrywka finałowa (Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej k. Rzeszowa)

1. Czas trwania rozgrywki finałowej: 7-8 czerwca 2016.
2. Rozgrywka finałowa będzie oparta na grze symulacyjnej Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne.
3. Uczniowie w ramach konkursu rywalizować będą na jednym rynku.
4. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem etapu III.
5. W trakcie rozgrywki finałowej uczniowie podejmują decyzje samodzielnie bez pomocy opiekuna.
6. Zespoły uczniowskie będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników.
7. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostaną ogłoszone wyniki rozgrywki finałowej oraz zostaną wręczone nagrody.
8. W trakcie trwania finału Organizator zapewnia uczniom i opiekunom nocleg, wyżywienie oraz transport z Rzeszowa do Kampusu CTiR w Kielnarowej i z powrotem.
9. Organizator nie zapewnia dojazdu zespołów uczniowskich oraz opiekuna do Rzeszowa.
10. Nad przebiegiem rozgrywki finałowej czuwać będzie komisja powołana przez Organizatora.

IV. Nagrody
1. Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody.
2. Zwycięzcy konkursu (uczniowie, którzy zajmą I miejsce) otrzymają tablety.
3. Uczniowie, którzy zajmą II miejsce otrzymają czytniki e-book.
4. Uczniowie, którzy zajmą III miejsce otrzymają odtwarzacze mp4.
5. Uczniowie, którzy zajmą miejsca od IV-VIII otrzymają nagrody pocieszenia

Od 3 do 10 marca ogólnopolska klasówka SIGG!

Będziecie mieli aż dwa podejścia!
Odstęp między podejściami musi wynieść
min. 1 dzień

100% poprawnych odpowiedzi = 600 PLN

80% = 400 PLN

za wejście do klasówki nalicza się 200 PLN

punkty doliczane są do rankingu kursu e-learningowego

Już niedługo chat!
Zaproponujcie tematy chatu na grupie Facebook!

 

Spotkania z Liderem Klubu Pracy i pośrednikiem pracy

 

Spotkania z Liderem Klubu Pracy i pośrednikiem pracy dla uczniów klas II

odbędą się w terminach:

3.03.2016 godz. 9.40-10.25 klasa 2D

3.03.2016 godz. 10.35-11.20 klasa 2H

16.03.2016 godz. 9.40-10.25 klasa 2E

 

Przedstaw nam swoją wymarzoną lekcję przedsiębiorczości i wygraj sprzęt elektroniczny!

Konkurs trwa od 25 stycznia 2016 do 29 lutego 2016.

 • Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie scenariusza lub/ i nakręcenie krótkiego filmu na temat: „Moja wymarzona lekcja przedsiębiorczości”
 • Scenariusz może mieć formę planu zajęć (opisowy lub punktowy), wywiadu, eseju.
 • Objętość artykułu nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4 (czcionka Arial 11, odstępy 1,5 wiersza).
 • Film nie może przekraczać 5 minut.
 • Uczestnik Konkursu może być autorem tylko jednej pracy.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, liceum zawodowe), którzy wzięli udział w tegorocznej edycji gry podstawowej Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Zgłoszenia innych osób nie będą brane pod uwagę.

Regulamin znajdziecie tutaj.http://paga.org.pl/projekty/szkolna-internetowa-gra-gieldowa/sigg/konkurs-na-scenariusz?lang=pl

 

 

Portal motonauczyciel.pl oraz Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” wspólnie z wydawnictwem Nowa Era mają przyjemność zawiadomić, że uruchomiono portal motonauczyciel.pl, będący – przeznaczoną dla uczniów i nauczycieli – biblioteką dokumentów i filmów o historii motoryzacji, nowościach i technice.                                                                                                                        

         29 stycznia minęło 130 lat od chwili opatentowania samochodu. O ile jednak dawniej rozwój technik był systematyczną ewolucją, o tyle ostatni czas to prawdziwa rewolucja technologiczna. Właśnie potrzeba przekazywania wiedzy na bieżąco, wymusiła powstanie portalu www.motonauczyciel.pl                                                                               

            Pragniemy, aby był on (dla nauczycieli i uczniów) zbiorem zdjęć, filmów, animacji, oraz informacji o zmianach i nowościach nie tylko w motoryzacji, ale też w technice i w życiu codziennym
Stąd też przekazujemy uczniom adres strony www.motonauczyciel.pl, aby mogli rozszerzać swą wiedzę, a po zapisaniu do NEWSLETTERA co tydzień otrzymywać najnowsze materiały tematyczne.  Aktualności, czyli co nowego? – Nasza Szkoła, czyli czym się wyróżniamy                                                        

 

Nasza Szkoła – miejsce które warto poznać – CZYTAJ i WEŹ UDZIAŁ

W tym dziale pragniemy stworzyć miejsce w którym szkoły będą mogły pochwalić się swymi osiągnięciami. Mogą to być zarówno gokarty budowane przez uczniów, remontowane zabytkowe samochody, czy motocykle, ale także wszystkie prace którymi chcecie się Państwo pochwalić przed szerszym gronem. Sądzimy, iż taka forma będzie atrakcyjna nie tylko dla uczniów, którzy jako użytkownicy portalu mogą podejrzeć co robią ich koledzy w innych miejscach Polski, ale także dla nauczycieli, którzy będą mogli dowiedzieć się o projektach innych szkół.

Każdy tekst zakończony będzie podpisem osoby (grupy) opracowującej projekt, oraz z jakiej szkoły pochodzi projekt. Dodatkowo umieszczony będzie link przekierowujący na strony szkoły.

 

 

Targi Edukacyjne pn. ” Festiwal Zawodów w Małopolsce” w 2016 r.


Program imprezy:

Prezentacja szkół zawodowych

Salon szkół wyższych

Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bogaty program towarzyszący: występy na scenie, warsztaty, pokazy na stoiskach

Prezentacje w salach seminaryjnych

Organizatorem Targów Edukacyjnych Festiwalu Zawodów w Małopolsce jest Województwo Małopolskie, natomiast realizatorem firma Targi w Krakowie Sp. z o.o

Termin Targów:
17-19.03.2016

Godziny otwarcia:
Czwartek godz. 10:00- 16:00
Piątek godz. 10:00- 16:00
Sobota godz. 10:00- 15:00

Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce odbędą się w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9.

Zgłoszenia uczniów chętnych do wzięcia udziału w Targach przyjmuje do dnia 26 II 2016 doradca zawodowy Barbara Cynk

 

Dzień przedsiębiorczości

20 kwietnia 2016

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości.

Tego dnia można odbyć pięciogodzinną praktykę w wybranej przez siebie firmie.

Kroki, które należy podjąć, aby wziąć udział w Dniu przedsiębiorczości:

 1. Wybierz firmę, w której chciałbyś zostać jednodniowym praktykantem.
 2. Uzyskaj zgodę właściciela firmy na Twój pobyt w niej 20 kwietnia 2016. Poproś o wyznaczenie Twojego opiekuna podczas praktyki.
 3. Wypełnij formularze dostępne: http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/school.php?pg=materials&sID=

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Dniu przedsiębiorczości

i zanieś je nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości.

Korzyści płynące z uczestnictwa w Dniu przedsiębiorczości:

Poprzez udział w programie masz możliwość:

 • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.                                               

 

  Koordynator Dnia przedsiębiorczości w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3: Barbara Cynk

 

 

Konkurs High School Business Challenge

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiego, drużynowego konkursu biznesowego High School Business Challenge dla szkół ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Konkurs składa się z 3 etapów i stawia na przedsiębiorczość, kreatywność i praktyczne wykorzystanie wiedzy biznesowej. Pierwszy etap jest testem interaktywnym, natomiast dwa kolejne etapy polegają na rozwiązaniu case study. Dwudniowy finał odbędzie się w Warszawie, gdzie nocleg zapewnia organizator. Wsparciem merytorycznym służy Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizator Olimpiady Przedsiębiorczości.

Etapy konkursu:
– etap I (szkolny): interaktywne testy rozwiązywane w 3-5 osobowych zespołach;
– etap II (okręgowy): prezentacja rozwiązań case study przygotowywanych przez 25 najlepszych zespołów z całej Polski;
– etap III (centralny): prezentacja rozwiązań case study przygotowywanych przez 5 najlepszych zespołów z całej Polski.

Nagrodą dla zwycięskiej drużyny są praktyki w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz 7000 zł, a dla kolejnych zespołów przewidziano sprzęt elektroniczny.

Zespoły 3-5 osobowe mogą dokonać rejestracji do 15 stycznia 2016 roku poprzez formularz na stronie www.businesschallenge.pl. Znajdują się tam również wszelkie niezbędne informacje.

 

19 listopada 2015  w Małopolskim  Finale Chłopskiej Szkoły Biznesu IV miejsce  zdobyli  Krzysztof Woźniak i Dominik Wyka

Już po raz szósty Towarzystwo Miłośników Andrychowa zorganizowało turniej „Chłopska Szkoła Biznesu”. W zmaganiach, które odbyły się tradycyjnie w Zespole Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie, wzięło udział 64 uczniów z dwudziestu gimnazjów i dwunastu szkół średnich z Małopolski.

Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna gra planszowa powstała w oparciu o projekt edukacyjny pod tym samym tytułem, realizowany przez MIK we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa w ramach programu „Muzeobranie”, mającego na celu m.in. rozwój oferty małopolskich muzeów. Celem podejmowanych działań było przede wszystkim tworzenie i promowanie edukacyjnych standardów kształcenia dla przedsiębiorczości z przywracaniem pamięci lokalnej historii. To interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne pomaga zrozumieć współczesne zjawiska gospodarcze, rozwija kompetencje społeczne i uczy postawy przedsiębiorczej.

Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy ufundowali cenne nagrody. Te wręczali burmistrz Tomasz Żak, dyrektor ZS nr 1 w Andrychowie Tomasz Bizoń i prezes TMA Jan Zieliński.
Kategoria: szkoły średnie
I miejsce: Michał Świątek i Michał Kudłacik (ZS nr 2 w Andrychowie)
II miejsce: Szymon Biernat i Paweł Grandys (ZS w Dąbrowicy)
III miejsce: Karolina Soj i Jacek Jancarczyk (ZS nr 1 w Andrychowie)
IV miejsce: Krzysztof Woźniak i Dominik Wyka (ZSM nr 3 w Krakowie)
Puchar Drelicharza otrzymali Katarzyna Talaga, Kacper Swakoń z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Oprócz nagrodzonych uczniów klasy 2D naszą szkołę reprezentował też Bartosz Gulis z klasy 2E,
a opiekę sprawowała mgr Barbara Cynk- nauczyciel przedsiębiorczości.

 

ŚWIATOWY  TYDZIEŃ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYŻSZA  SZKOŁA  EUROPEJSKA ul. św. Filipa 25 sala F 107
       18 listopada 2015 godz. 10.00- 13.00

 Warsztaty: „ Jesteś lepszy niż myślisz. Przedsiębiorczość jest w Tobie”

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu kompetencji przedsiębiorczych i inteligencji emocjonalnej oraz dowiedzą się jak powinni rozwijać swoje talenty i wykorzystywać ich potencjał. Dzięki ćwiczeniom indywidualnym i zespołowym uczniowie będą mieli szansę poznać czym jest przedsiębiorczość w praktyce.

 Opieka – mgr Monika Harabasz
 Udział biorą:
Klasa 2 D
Piotr Baran, Robert Bochenek, Jakub Broś, Dominik Duda, Przemysław Gieras, Jakub Godawiec, Dawid Grymek, Jakub Grzyb, Dariusz Hardyn, Bartosz Jaworski
Klasa 2E
Kamil Rokosz, Dominik Ciepły, Kamil Kołodziejczyk, Sebastian Tabiś, Krzysztof Lejko, Kajetan Bodek, Ernest Żurek,Krystian Orłowski, Jakub Widła, Dominik Natkaniec

 

ŚWIATOWY  TYDZIEŃ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY ul. Podchorążych 2
       18 listopada 2015 godz. 12.30- 13.30

 Spotkanie z przedsiębiorcą: „ Jak osiągnąć sukces w biznesie realizując swoje pasje”.

Prezentacja i dyskusja z przedsiębiorcą p. Piotrem Sikorą, który w oparciu o swoje pasje założył i rozwinął własny biznes – szkołę kajakarstwa górskiego i raftingu RETENDO. Piotr Sikora, założyciel, a zarazem koordynator firmy jest byłym prezesem i Szkoleniowcem Akademickiego Klubu Kajakowego, Mistrzem Polski we freestyle’u kajakowym i dwukrotnym uczestnikiem Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie; od 1993 roku organizuje szkolenia na rzekach polskich i europejskich (m.in. Turcja, Norwegia, Francja), był kierownikiem wyprawy KAJAKIEM z EVERESTU – „HIMALAYAK 2003″

 Opieka – mgr inż. Magdalena Olszewska
 Udział biorą:
Klasa 2 D
Patryk Juruś, Radosław Kułaga, Filip Pawełek, Damian Polit, Kacper Socha, Krzysztof Szczępowicz, Norbert Świder, Daniel Tabaszowski, Krzysztof Woźniak, Damian Wyka
Klasa 2E
Krzysztof Tyrka, Grzegorz Komenza, Konrad Gołdyn, Karol Klęsk, Szymon Gamoń,
Bartosz Gulis, Paweł Malinowski, Dariusz Satała, Dominik Tarka, Jakub Wójcik

 

Kreatywne Warsztaty Przedsiębiorczości XLX

Zwycięstwo drużyny
z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3

W imieniu Małopolskiego Stowarzyszenia
Kupców i Przedsiębiorców
serdecznie dziękujemy młodym uczestnikom jak i nauczycielom – opiekunom za udział w

Kreatywnych Warsztatach Przedsiębiorczości XlX.

Mamy nadzieję iż warsztaty spełniły oczekiwania uczniów, a każdy
uczestnik wyniósł z nich mnóstwo doświadczeń a może też pomysł na
stworzenie własnego biznesu.