XI Międzyszkolny Konkurs

na najlepszego ucznia w zawodzie:

mechanik pojazdów samochodowych

organizowany przez   ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3 w Krakowie

w miesiącu maju 2016 roku

Regulamin i warunki uczestnictwa

            We współzawodnictwie udział wziąć mogą uczniowie trzecich klas zasadniczych szkół zawodowych o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Każdą, zgłoszoną do konkursu szkołę reprezentować może zespół złożony maksymalnie z trzech uczniów.

Organizowany przez nas turniej jest doskonałą możliwością sprawdzenia wiedzy teoretycznej uczniów i ich umiejętności praktycznych przed zewnętrznym egzaminem                 z praktycznej nauki zawodu.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap pierwszy- teoretyczny, w którym przewidziany jest test jednokrotnego wyboru                    z zakresu budowy technologii i naprawy pojazdów samochodowych oraz przedsiębiorczości              i BHP.

Etap drugi - sprawnościowy.

Etap trzeci - praktyczny związany z naprawą układu hamulcowego pojazdu.

Regulamin zakłada, że w skład komisji oceniającej uczestników konkursu wchodzą opiekunowie drużyn startujących

Funkcję jej przewodniczącego obejmie osoba wylosowana z przedstawicieli szkół.

Konkurs odbędzie się dnia 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 9.oo

Zbiórka przed wejściem głównym do budynku szkoły przy os. Szkolnym 37 w Krakowie o godz. 8.45

Wymagania formalne dla uczestników;

- dokument potwierdzający tożsamość

- przybory do pisania

- odzież robocza lub fartuch ochronny

Potwierdzenie udziału w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 15. 04. 2016 r. pod niżej

podany telefon:       Wiesław Sobesto     511 068 557

                                 lub na adres szkoły:

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. Władysława Sikorskiego

31-978 Kraków

os. Szkolne 37

tel. szkoły: 012 644-06-89

fax: 012 644-24-37

Regulamin oraz inne informacje o szkole dostępne są również na stronie internetowej

www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl

CZEKAMY NA UCZESTNIKÓW KONKURSU I ŻYCZYMY POWODZENIA

W dniu 13 stycznia 2016 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców wg poniższego harmonogramu :
Spotkanie z rodzicami : godz. 17:00
1 a/c – s. 121 2 d – s. 224 3 d – s. 223 4 a/d – s. 122
1 d  – s. 217 2 e – s. 118 3 e – s. 026 4 d    – s. 022
1 g     – s. 219 2 h    – s. 220 3 g – s. 226
 
Zebranie Szkolnej Rady Rodziców o godz. 18:00 w sali 116.

Informacja dla uczniów

17.11.2015 - klasy uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych lub zawodoznawczych

23.11.2015 - klasy w ramch programu historyczno - patriotycznego, wychodzą na film "Pilecki" do kina Kraków - Plaza (klasa 2e odbywa normalne zajęcia praktyczne)

 

10.12.2015 w sali 219 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem straży miejskiej wg harmonogramu:

klasa 1 d - godz. 8:50

klasa 1a/c - godz 9:40

klasa 1 g - godz. 10:35

Ślubowanie klas pierwszych

 

W dniu 10 listopada 2015 /wtorek/

odbędzie się ślubowanie uczniów klas I -

1 a/c, 1 d, 1 g

 

OBOWIĄZUJE UBRANIE ODŚWIĘTNE

 

Harmonogram

8:30 lekcja wychowawcza dot. rocznicy Odzyskania Niepodległośći

9:15 - aula szkolna - apel i ślubowanie klas, złożenie kwiatów przed pomnikiem patrona szkoły

9:40 - spektakl dla uczniów klas I z okazji rocznicy Odzysknia Niepodległości

 

 

godz. 11:40 - spektakl dla uczniów pozostałych klas

 

 

Wywiadówka międzyokresowa dla rodziców

 

W dniu 19 listopada 2015 r. (czwartek) odbędzie się wywiadówka dla rodziców wg poniższego harmonogramu :

 

Godz. 17:00 – aula szkolna – spotkanie rodziców uczniów klas 1a/c, 1d, 1g z psychologiem z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

 

Spotkanie z rodzicami

Godz. 17:00
     2 d – s. 224         2 e – s. 118         2 h – s. 220
                         
     3 d – s. 223         3 e – s. 026         3 g – s. 226
                         
     4 a/d – s. 122         4 d – s. 022         

 

Godz. 17:50
     1 a/c – s. 121    1 d – s. 217    1 g – s. 219

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych