Spotkanie  z przedstawicielem Straży Miejskiej

 

Dnia 1 XII 2016r.  w ZSM nr 3
odbędzie spotkanie  z przedstawicielem
Straży Miejskiej .


wg  harmonogramu
Klasa 1ac  - godz. 9.40 , sala 219
  Klasa 1g      -godz. 10.35  , sala 219
Klasa 1 d   -godz. 11.40 , sala 219

Projekt  „WYWALCZ JEJ WOLNOŚĆ LUB ZGIŃ -historie Cichociemnych”

Dnia 29 XI 2016r. o godz. 9.40  w Auli  ZSM nr 3  
rozpocznie się  uroczystość  pt.
„ Jeden z 316 –por. Józef Czuma „

Udział biorą wszystkie klasy z opiekunami.

Wywiadówka międzyokresowa dla rodziców

W dniu 16 listopada 2016 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców wg poniższego harmonogramu :

Godz. 17:00 – aula szkolna – spotkanie rodziców uczniów klas 1a/c, 1d, 1g z psychologiem z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Spotkanie z rodzicami

Godz. 17:00

2 a/c – s. 121 2 d – s. 217 2 g – s. 219
 
3 d    – s. 224 3 e – s. 118 3 h – s. 226
4 d   – s. 223 4 e – s. 026

Godz. 17:50

     1 a/c – s. 124 1 d – s. 122 1 g – s. 117

Zajęcia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 
Zajęcia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 16.11 z p. Sebastianem Koliszem odbędą się w auli A0 ul. Westerplatte 11 (zostało one przeniesione z ul. Św. Filipa 25)

Artykuł w Dzienniku Polskim

 

    Dnia 15 listopada we wtorek ukaże się w Dzienniku Polskim artykuł dt. naszego wyjazdu na szkolenie w Budapeszcie w ramach projektu unijnego POWER. Osoby zainteresowane gorąco zachęcamy do lektury

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych