OTWS 2016:

Kuba Bielak zaprasza do udziału


Będzie to już 22. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. Finaliści konkursu spotkają się 1 kwietnia 2016 r. podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu (31 marca – 3 kwietnia 2016 r.).
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie (zakładka „Rejestracja dla szkół”) lub zalogować za pomocą już posiadanych loginów i haseł, jeśli konto zostało założone przy okazji poprzednich edycji turnieju. Internetowa rejestracja uczestników potrwa od 1 do 15 marca 2016 r.
Jak co roku, turniej będzie przebiegał w trzech etapach. Etap pierwszy to wewnątrzszkolna rywalizacja, w której każda placówka wyłoni po maksymalnie trzech uczniów (trzech uczniów technikum i trzech szkoły zasadniczej), którzy reprezentować ją będą w etapie drugim. Etapy II i III odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy czym do trzeciego (zadania praktyczne) zakwalifikowują się uczniowie z największą liczbą punktów uzyskanych w teście pisemnym (etap II).
Kandydat na zwycięzcę powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami diagnostyczno-kontrolnymi stosowanymi w motoryzacji, jak również znać budowę i zasadę działania poszczególnych podzespołów pojazdu. Niezbędna jest także umiejętność korzystania z narzędzi pomiarowych. Dotychczasowi uczestnicy radzą również, aby starać się nadążać za zmianami w technice motoryzacyjnej.
Podobnie jak w roku ubiegłym, „twarzą” 22. edycji Turnieju będzie Jakub Bielak – redaktor TVN Turbo, znany z takich programów, jak „Jazda Polska”, „Jazda (nie) Polska” i „K2”. Prezenter ufunduje również jedną z nagród, a będzie to voucher dla dwóch uczniów i jednego nauczyciela na kurs doskonalenia jazdy w Akademii Bezpiecznej Jazdy.
Zwycięzca Turnieju otrzyma roczne stypendium, ufundowane przez Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej. Nagród będzie oczywiście dużo więcej, a ich łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych.
Głównym organizatorem OTWS jest ZSS w Gdańsku, a patronują mu: Politechnika Poznańska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, „Nowoczesny Warsztat”, Warsztat.pl i „Świat Opon”.

Czytaj więcej: OTWS 2016

22 kwietnia  Dzień Ziemi

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będą świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Niestety, czasem dzień Ziemi może przybierać formę grzecznej, nudnej akademii, gdzie padają jedynie banały o potrzebie dokręcania kranu czy nierzucaniu papierków na trawnik. Dlatego warto przypomnieć początki tego święta, które bynajmniej nie były tak grzeczne. Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowiednich działań politycznych.

Czytaj więcej: Dzień Ziemi

VII edycja gry miejskiej z elementami marszu na orientację GEOINFOTROPY.


 Impreza odbędzie się w Krakowie w dniu 9 kwietnia 2016.

W tej edycji na starcie staną osoby SŁYSZĄCE, SŁABOSŁYSZĄCE I GŁUCHE.

Zapraszamy trzyosobowe zespoły, składające się z osób w dowolnym wieku, w tym także zespoły rodzinne i szkolne.
Jak w poprzednich sześciu edycjach Geoinfotropów, na zwycięzców czekają nagrody, ale głównym celem imprezy jest zabawa, poznanie nieczęsto odwiedzanych zakątków Krakowa oraz integracja osób słyszących i głuchych.

Szczegóły imprezy zawarte są na stronie: www.geoinfotropy.geoasysta.pl

Dzień otwarty szkoły

 

Zapraszamy do nas 9.03.2016

 XVII edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro

>>> Informacje <<<

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych