W dniu 10 listopada 2016 r. /czwartek/ odbędzie się ślubowanie uczniów klas I – 1 a/c, 1 d, 1 g.

 

Harmonogram:

godz. 8:30 – lekcja wychowawcza dot. rocznicy Odzyskania Niepodległości

godz. 9:15 – aula szkolna - apel i ślubowanie klas I, złożenie kwiatów przez delegacje uczniów przed pomnikiem patrona szkoły gen. Władysława Sikorskiego

godz. 9:40 – spektakl dla uczniów klas I z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

godz. 11:40 – spektakl dla uczniów pozostałych klas z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

 

Wychowawcy klas I proszeni są o przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej, dopilnowanie, aby młodzież przyszła ubrana odświętnie oraz o wyznaczenie delegacji uczniów tych klas do ślubowania.

Nauczyciele uczący w tych godzinach klasy II - IV pełnią opiekę nad wyznaczonymi klasami w trakcie spektaklu.

Możesz pomóc - reaguj, zgłoś!

 

Rusza kampania społeczna Dyżurnet.pl, punktu kontaktowego przyjmującego zgłoszenia o nielegalnych treściach pojawiających się w Internecie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem skutków, jakie niosą dla ofiar umieszczone w Internecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Zespół Dyżurnet.pl chce uwrażliwić internautów na ten problem i wskazać skuteczne narzędzie walki z takimi treściami – zgłaszanie ich do Dyżurnet.pl. Kampania została objęta patronatami przez: Ministra Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 

https://youtu.be/zhW6jbvUwcg

Spotkania z rodzicami

07 września 2016 r.

 

Harmonogram spotkań

 

Godz. 17:00
aula – zebranie rodziców klas pierwszych: kl. 1 a/c, 1 d, 1 g – spotkanie z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym


Godz. 17:30
aula – zebranie rodziców klas: 4 d, 4 e - omówienie spraw związanych z organizacją egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

 
Godz. 17:30 –  spotkanie z rodzicami

1 a/c  – s. 124
1 g – s. 117  
1 d      – s. 122

2 a/c – s. 121


2 g – s. 219

2 d    – s. 217

3 d    – s. 224

3 h – s. 226

3 e    – s. 118


Godz. 18:00

4 d   – s. 223

4 e   – s. 026
 


Godz. 18:30  sala 116
    
Spotkanie dyrektora szkoły ze Szkolną Radą Rodziców

 Rozpoczęcie roku szkolnego

 

01 września 2016 r.

o godz. 9:00

UWAGA ! ! !

UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO   2015 / 2016

 

24 CZERWCA 

GODZ. 9.00

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych