XV „Styczniowe spotkania gimnazjalistów” - 2017

 
Dnia 27 stycznia 2017 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 14.00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 odbędą się coroczne, XV „Styczniowe spotkania gimnazjalistów” podczas których nasza szkoła będzie wystawcą - zapraszamy.

Czytaj więcej: Styczniowe spotkania gimnazjalistów 2017

LAPTOP-NA-BANK 2016

12-14 grudnia 2016 - Testowanie platformy konkursowej

15 grudnia 2016 - Pierwszy etap konkursu (cały dzień)

Uczniowie biorący udział proszeni są o odebranie w dniu 12.12.2016 z sekretariatu głównego szkoły loginu i hasła.

Madej Marcin 2A/C
Małek Sebastian 2A/C
Mikoszewski Michał 2A/C
Marciński Mateusz 2A/C
Florek Adrian 2A/C
Olejarczyk Kamil 2A/C
Siwek Zbigniew 2D
Szopa Paweł 2D
Orzechowski Dawid 2D
Szczępowicz Krzysztof 3D
Wyka Dominik 3D

W celach testowych Internetowa platforma konkursowa dostępna będzie dla Uczestników w dniach od 12 grudnia 2016 r. do14 grudnia 2016 r. W tym okresie będzie możliwa weryfikacja loginów i haseł oraz wykonanie testu próbnego.

Pierwszy etap (eliminacje rozgrywane w dniu 15 grudnia 2016 r.) oraz półfinał w dniu 22 grudnia 2016 r. uczestnicy rozwiązują o dowolnej dogodnej dla siebie porze. Platforma konkursowa w tych dniach będzie dostępna przez całą dobę. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi w domu, w szkole, w dowolnym wybranym przez siebie miejscu, na dowolnym urządzeniu.

Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 15 grudnia 2016 r. W ramach tego etapu Konkursu Uczestnicy, po zalogowaniu do platformy konkursowej dostępnej pod adresem laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl, rozwiązują indywidualnie test elektroniczny zawierający pytania z ekonomii i przedsiębiorczości (ułożone m.in. w oparciu o zasoby edukacyjne zamieszczone na http://nbportal.pl, zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych) oraz z technologii informacyjnej (ułożone zgodnie z podstawą programową szkoły ponadgimnazjalnej). Testy zostaną udostępnione wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników. Możliwe będzie jednokrotne wykonanie testu. Do półfinału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 5 najlepszych uczestników z każdego województwa. Kwalifikacji dokonają pracownicy RZPWE, przy pomocy platformy konkursowej. W przypadku Uczestników, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje czas rozwiązania testu.

Lista półfinalistów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 19 grudnia 2016 r. na stronach internetowych: www.nbportal.pl /laptop-na-bank oraz na platformie konkursowej laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl

Spotkanie  z przedstawicielem Straży Miejskiej

 

Dnia 1 XII 2016r.  w ZSM nr 3
odbędzie spotkanie  z przedstawicielem
Straży Miejskiej .


wg  harmonogramu
Klasa 1ac  - godz. 9.40 , sala 219
  Klasa 1g      -godz. 10.35  , sala 219
Klasa 1 d   -godz. 11.40 , sala 219

Projekt  „WYWALCZ JEJ WOLNOŚĆ LUB ZGIŃ -historie Cichociemnych”

Dnia 29 XI 2016r. o godz. 9.40  w Auli  ZSM nr 3  
rozpocznie się  uroczystość  pt.
„ Jeden z 316 –por. Józef Czuma „

Udział biorą wszystkie klasy z opiekunami.

Wywiadówka międzyokresowa dla rodziców

W dniu 16 listopada 2016 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców wg poniższego harmonogramu :

Godz. 17:00 – aula szkolna – spotkanie rodziców uczniów klas 1a/c, 1d, 1g z psychologiem z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Spotkanie z rodzicami

Godz. 17:00

2 a/c – s. 121 2 d – s. 217 2 g – s. 219
 
3 d    – s. 224 3 e – s. 118 3 h – s. 226
4 d   – s. 223 4 e – s. 026

Godz. 17:50

     1 a/c – s. 124 1 d – s. 122 1 g – s. 117

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych