Wywiadówki

W dniu 29 marca 2017 r. ( środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców
wg poniższego harmonogramu.

GODZ. 17:00

 

1 a/c – s. 124

1 d – s. 122

 

2 a/c – s. 121

2 d – s. 217

 

3 d – s. 224

3 e – s. 118

 

4 d – s. 223

4 e – s. 026

 

1 g – s. 117

2 g – s. 219

3 h – s. 226

ZAPROSZENIE

 

Dyrekcja , nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie

serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się :

 

09. 03. 2017 r. w godz. 9.00 - 15.00

11. 03. 2017 r. w godz. 9.00 - 14.00

 

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z:

- kierunkami kształcenia

- pracowniami przedmiotów zawodowych - pokazy działania urządzeń i stanowisk

dydaktycznych

- pracą samorządu uczniowskiego

- zajęciami pozalekcyjnymi

Szkolny Klub Historyczny im. AK udostępnił:

 

Patriotyzm w nogach.

 

https://www.facebook.com/Bieg-Tropem-Wilczym-Krak%C3%B3w-1687600858153228/

  • Data: 26 lutego 2017 r.

  • Miejsce: cała Polska

  • Dystans: 1969 m lub 5 km

Bieg Tropem Wilczym jest jednym z największych imprez sportowo-historycznych w kraju. Jego uczestnicy czczą w ten sposób Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Bieg odbywa się na dystansie 1963 m, co jest odwołaniem do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.

Historia biegu:

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

Po zeszłorocznym sukcesie– 40 000 uczestników ze 160 miast z całej Polski oraz Nowego Jorku, Chicago, Londynu, Wilna, Grodna, Lidy, Żytomierza i Zdołbunowa postanowiliśmy postawić sobie jeszcze ambitniejszy cel. W tym roku planujemy zorganizować bieg dla 60 000 biegaczy z 240 miast nie tylko z Polski. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast, dodatkowo każdy z lokalnych partnerów uzupełni scenariusz o dodatkowe dystanse, wydarzenia i atrakcje.

Spotkanie z ppłk Zdzisławem Kaczmarkiem

 

Dnia 24 .01.2017 r. o godz. 10.40 w sali 219 odbędzie się spotkanie z ppłk Zdzisławem Kaczmarkiem synem płk Jana Kaczmarka ps. „Tygrys”, dowódcy Narodowej Organizacji Dywersyjnej. W spotkaniu udział biorą m.in.członkowie Szkolnego  Klubu Historycznego im. AK

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych