W dniu 17 września 2016 r.  przypadała 77 rocznica  agresji ZSRR na Polskę , która ostatecznie przesądziła o kolejnym upadku polskiej państwowości. Przedstawiciele naszej Szkoły wzięli udział w uroczystościach , które odbyły się w dniu   16 września 2016 r .  Rozpoczęły się  o godz. 11:00 uroczystą mszą w Bazylice Mariackiej, koncelebrowaną w intencji wszystkich Ofiar nazizmu i totalitaryzmu  oraz poległych  obrońców Ojczyzny . Po zakończeniu  nabożeństwa  nastąpił przemarsz uczestników uroczystości   w asyście  Kompanii  Honorowej Wojska  Polskiego pod Krzyż Pamięci Narodowej i Tablicy Zesłańców  Sybiru przy placu im. O. gen. Adama Studzińskiego. Zakończenie  uroczystości poprzedziła modlitwa za  ofiary II wojny , salwa wojskowa

 

77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji
77 rocznica agr...
77 rocznica agresji Rosji 77 rocznica agresji Rosji