Wywiadówka śródroczna dla rodziców

W dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców wg poniższego harmonogramu :

Spotkanie z rodzicami

Godz. 17:00

1 c/d – s. 223

2 a/c – s. 124

3 a/c – s. 121

4 d – s. 224

1 e – s. 026

2 d  – s. 122

3 d   – s. 217

4 e – s. 118

       

1 g     – s. 226

2 g – s. 117

3 g – s. 219

 

Wywiadówka międzyokresowa dla rodziców

 

W dniu 15 listopada 2017 r. (środa) odbędzie się wywiadówka dla rodziców wg poniższego harmonogramu :

Godz. 17:00 – aula szkolna – spotkanie rodziców uczniów klas 1c/d, 1e, 1g z psychologiem z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Spotkanie z rodzicami

Godz. 17:30

 

2 a/c – s. 124

 

2 d – s. 122

 

2 g – s. 117

 

         
 

3 a/c – s. 121

 

3 d – s. 217

 

3 g – s. 219

           
 

4 d – s. 224

 

4 e – s. 118

   

Godz. 17:50

1 c/d – s. 223

1 e – s. 026

1 g – s. 226

W dniu 13 września 2017 r. (środa) o godz. 17:30 odbędą się spotkania z rodzicami wszystkich klas.

Harmonogram spotkań w dniu 13 września 2017 r.

Godz. 17:00

  • aula – zebranie rodziców klas pierwszych: kl. 1 c/d, 1 e, 1 g – spotkanie z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym

Godz. 17:30

  • aula – zebranie rodziców klas: 4 d, 4 e - omówienie spraw związanych z organizacją egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

Godz. 17:30 – spotkanie z rodzicami

 

1 c/d – s. 223

 

 

 

1 g – s. 226

 

1 e     – s. 026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a/c – s. 124

   

 

2 g – s. 117

 

2 d    – s. 122

       
 

 

   

 

 

 

3 a/c – s. 121

   

 

3 g – s. 219

 

3 d   – s. 217

       
           

 

Godz. 18:00

4 d – s. 224

 

 

       4 e  – s. 118

   

 

Godz. 18:30 sala 116

       Spotkanie dyrektora szkoły ze Szkolną Radą Rodziców

Jesteśmy dumni z naszych wyników z egzaminów zawodowych!

 

M12 technik pojazdów samochodowych czerwiec 2017 r.

 

Według statystyk zdawalność szkoły z egzaminu M12 klasyfikuje się dużo lepiej niż wyniki egzaminów

w Małopolsce (88,76%), ale także w całej Polsce 88,44%. Nasza szkoła osiągneła wynik 94.3%.

 

Wszystkim uczniom gratulujemy i dziękujemy nauczycielom zawodu za doskonałe przygotowanie młodzieży.

 

 

Etap pisemny

Etap praktyczny

Etap pisemny i praktyczny

Polska

2241/1972

88 %

2118/2075

97,97%

2102/1859

88,44%

Małopolska

904/810

89,6%

874/841

96,22%

863/766

88,76%

ZSM 3

35/35

100%

35/33

94,3%

35/33

94,3%

04 września 2017 r. o godz. 9:00
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 na auli szkolnej wszystkich klas
ok. godz. 9:30 spotkanie z wychowawcami klas wg wykazu
kl. 1 c/d – s. 223
1 e – s. 026
1 g – s. 226
2 a/c – s. 124
2 d – s. 122
2 g – s. 117
3 a/c – s. 121
3 d – s. 217
3 g – s. 219
4 d – s. 224
4 e – s. 118

Nasze pracownie

Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków" doofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie ukłądów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa
Opis projektu

 

 

 

Szkolenie zagraniczne

Szkoła realizuje projekt finansowany ze środków unijnych „Modelowanie 3D ruchomych elementów pojazdów samochodowych”

TERMIN REALIZACJI:

26.09.2016-07.10.2016

 

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

Staże zagraniczne

Szkoła realizuje projekt "Staże zagraniczne"

  Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Karta oceny

 

 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Szkolny Klub Przedsiębiorczości (nr 539) został założony w naszej szkole we wrześniu 2015 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - Barbara Cynk, która należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls.
Do klubu należeć mogą uczniowie klas 2-4 technikum, a także uczniowie klas 2-3 zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty proponowane przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a także projekty własnego autorstwa.

Regulamin powołania

>>> Przejdź do podstrony klubu <<<

 

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos - Jadwiga Surowiecka.
Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościqach patriotycznych.

Przejdź do klubu

 

Strona konkursowa

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych